Paper Revolutions: An Invisible Avant-Garde

3/4/2022 / skopduyuru

 

Sarah James, Paper Revolutions’da, eski Demokratik Alman Cumhuriyeti’ndeki deneysel sanat pratiklerini radikal bir bakışla yeniden ele alıyor. Demokratik Alman Cumhuriyeti’ndeki sanat pratiklerinin yalıtılmış ve muhafazakâr olduğu iddialarına karşı, Doğu Bloku ülkelerindeki neo-avangard pratikleri inceleyerek, Batı sanatıyla ilgili savaş-sonrası anlatıların temel varsayımlarını altüst ediyor. Akademilerin, müzelerin ve sanat piyasasının dışında çalışan ve eserlerini devlet sansürünün kör noktalarında üretmiş olan dört sanatçının sanat pratiği üzerinden iddialarını temellendiriyor. Bu sanatçıların “yaşayan modernizmi”nin, iki savaş arasındaki avangardın radikal mirasını canlandıran eserler ürettiklerini gösteriyor.

James’in eserlerini ve hayatlarını incelediği sanatçılar, konstrüktivist grafik sanatçısı, ressam ve heykeltıraş Hermann Glöckner; deneysel grafik sanatçısı ve ses şairi Carlfriedrich Claus; şair ve kavramsal sanatçı Ruth Wolf-Rehfeldt ile “görsel şair” ve enstalasyon sanatçısı Karla Sachse. James, Batı sanat tarihinin tamamen göz ardı ettiği bu sanatçıların, Soğuk Savaş sırasında Almanya’dan çıkan en önemli deneysel sanat eserlerini ürettiklerini öne sürüyor.

 

Sarah E. James, Paper Revolutions: An Invisible Avant-Garde (MIT Press, 2022)

mitpress.mit.edu