Pandemide Toplumcu Seçenek

2/3/2021 / skopduyuru

 

Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi; ülkemizin ve dünyamızın kaynaklarına; tüm yaşam alanlarımıza, mahallelerimize, meydanlarımıza, evlerimize ve yaşamlarımıza saldırıya karşı başta mühendis, mimar ve şehir plancıları olmak üzere eşitlik ve özgürlük için yan yana gelmiş topluluktur. Mesleki bilgi birikimini sermayenin değil, toplumun çıkarlarına hizmet etmek için kullanmanın araçlarını geliştirmeyi amaç edinmiştir.

Toplumcu Meclis olarak üzerine düşünüp tartıştığımız, mücadele ettiğimiz ya da katkı sunmaya çalıştığımız konuları paylaşmak ve analizler, sorun tespitleri ile birlikte seçeneğimizi de ortaya koymak amacıyla bir yayın serisi hazırlamak istedik. “Toplumcu Seçenek” başlığı ve farklı temalarla işleyeceğimiz serimizin ilk sayısını da Pandemide Toplumcu Seçenek’e ayırdık. Toplumcu Meclis, yola 10 yıl önce, “okumuş insan emekçi halka sorumludur” diyerek çıkmıştı. Yaşadığımız Covid 19 pandemisi 1. yılına yaklaşırken bu sorumluluğu pek çok boyutu ile daha derinden hissediyoruz.

Türkiye’de ilk Covid 19 vakasının görüldüğü Mart ayından itibaren kentlerin, doğanın, emeğin ve yaşamın yağmalanması durmadığı gibi artarak devam etti. Bu süreçte önlemlerin plansız ve yetersiz bir şekilde alınması “prematüre normalleşme” sınıf farklılıklarından oluşan kırılganlıkları derinleştirirken eşit, adil ve hakça yaşamanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Pandemi koşullarında sorunların betimlenip anlatılmasının yanı sıra, içinde yaşadığımız koşulların tek seçeneğimiz olmadığının bilinciyle “toplumcu seçeneğimiz”i birlikte aramak istiyoruz.

Bu çalışma Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi yayın çalışma grubunun kolektif üretimiyle hazırlanmış, dostlarımızın katkısıyla üretilmiştir.

 

Tamamını okumak için: Pandemide Toplumcu Seçenek

 

İÇİNDEKİLER

Çalışma Grubundan / Deniz Doğa Işık, Deniz Öztürk, Fatma Gül Eryıldız Şenvardar

EMEK

Pandemide Kapitalizmin Mekansal Örgütlenmesine Dair / Aslı Odman

Pandemi Günlerinde Şantiyeler Üzerine Röportaj / Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi

SAĞLIK

‘Sağlıkta Dönüşüm’den Covid-19’a / Emre Kırmızıtaş

KENT

Kentler: Kim İçin ve Ne İçin? / Ümit Bayrak

Coğrafyanın Belleğinin Takibi Üzerine Bir Deneme: Büyükdere / Deniz Öztürk

Covid-19 Pandemisi ile Kentsel Eşitsizlikler Anlamında Değişenler ve Değişmeyenler / Fatma Gül Eryıldız Şenvardar

Afet ve Acil Durumlarda Özgür Haritacılık / Can Ünen

“Kanal-Yeni Şehir” Çevre Düzeni Plan Değişikliği / Asuman Yarkın Yeşilırmak

EKOLOJİ

Pandemi, Ekolojik Yıkım ve Kapitalizm: Birbirine Kenetlenmiş Fenomen / Fatoş Osmanağaoğlu

Dikey Bahçeler Üzerine Sorular-Yanıtlar / Ayşegül Oruçkaptan

İklim Krizi ve Pandemi / Birtan Altan

Pandemi Döneminde Ekolojik Tahribat Politikaları Haritasının Analizi / Deniz Doğa Işık

Covid-19, Ekolojik Çöküş ve Kapitalizm / Onur Yılmaz

FEMİNİST PERSPEKTİF

İyileşmek ve “İyi Hayatlar” Yaşamak İçin Feminist Perspektife İhtiyacımız Var! / Ece Öztan

TEKNOLOJİ

Tek Dünya, Tek Harita / Caner Güney

MÜCADELE / DAYANIŞMA AĞLARI

Pandemi İçin Acil Durum Mekanları Çözüm Hareketi  / Acil Korona Mekanları Ağı

Her Çocuğa 1 Bilgisayar: Karton Bilgisayar Projesi / Ramazan Subaşı

Pandemi Sürecinde Öğrenci Mücadelesi / Kaan Ünal

EĞİTİM

Mühendislik Öğrencileri ile Mülakatlar

 

http://toplumcumeclis.org/