Paha Biçilemez: Kültür, Ekonomi ve Sanatta Değer Kavramı

30/9/2013 / skopduyuru

 

 

Bir sanat eserinin değeri nasıl belirlenir? Piyasa her zaman bir resme, albüme, herhangi bir sanat performansına, sanat eserine veya çeşitli kültürel olgulara parasal bir değer biçer. Peki bu değer, kültürel ve sanatsal fenomenlerin içsel değerlerini ne şekilde ve ne oranda yansıtır? Bunlar arasındaki ilişki nasıl kurulur?

Sanatsal üretimlerin yalnızca ekonomik değeri odağından incelenmesi, finansal kararların değerin tüm diğer yönlerini gölgede bırakması tehlikesini de beraberinde getiriyor. Konu üzerinde çalışmalar yapan önemli ekonomist ve akademisyenlerin makalelerini bir araya getiren Paha Biçilemez: Kültür, Ekonomi ve Sanatta Değer Kavramı ise sanatın toplumsal değeri ve piyasanın işleyişini ele aldığı tartışmalarda farklı bir perspektif geliştirmeyi sağlıyor.

Akademi ve sanat camiasının değer biçme usullerini, piyasanın sanata biçtiği değeri farklı yönlerden inceleyen metinler, sınırlı ekonomik yaklaşımlar tarafından çizilen çerçevenin ötesine geçerek çeşitli bakış açılarının farklılıklarını ve buluştukları zemini keşfe çıkıyor. [Tanıtım metninden, NÖ]

 

İçindekiler:

Sanatta ve Kültürde Değer ve Değer Biçme: Giriş ve Genel Bir Bakış

Michael Hutter ve David Throsby

 

1. ANLAMIN KÖKENİ

Kültürler Arası Değer Yaratımı: Günümüz Avustralya Yerli Sanat, Terry Smith

Eğlendiricilik Değeri: İçkin, Araçsal ve Aktarımsal, Richard Shusterman

Ekonomik Değerden Sanatsal Değer Yaratmak: Değişen Girdi Fiyatları ve Yeni Sanat, Michael Hutter

 

2. SANAT YAPITINDA DEĞER YARATIMI

Sanatçının Yaratım Değeri: Hector Berlioz ve Symphonie Fantastique Örneği, David Throsby

Modern Avrupa’nın İlk Evrelerinde Sanat, Şeref ve Mükemmeliyet, Elizabeth Honig

Ivır Zıvır ve Aura: Arşiv Ekonomisi, Kurt Heinzelman

 

3. SÜREKLİLİK VE YENİLENME

Yolngu Törensel Şarkı Yorumlarının Değeri: Süreklilik ve Değişim, Steven Knopoff

Ritüeller ve Vaatler: İnsan Toplumsal Ritüellere Neden Değer Verir?, Lourdes Arizpe

“Bu Modern Günler için Bir Luther’den Fazlası”: Amerikan Kültüründe Emerson’ın Şöhretinin Yapılandırılışı, 1882-1903, Richard F. Teichgraeber III

 

4. KIYMET VE TAKDİR

Sanatta Değer Biçme Konusuna Niceliksel Yaklaşımlar ve Bir Sinema Uygulaması, Victor Ginsburgh ve Sheila Weyers

Birleşik Değerler: Üç Tarihsel An, Neil De Marchi

Sanat Yapıtının İçkin Değeri: Masaccio ve Chapman Kardeşler, Carolyn Wilde

Kültür Tüketiminde Zaman ve Tercihler, Marina Bianchi

 

5. TAKDİR VE KIYMET

Sanatta Hangi Değerler Geçerli Olmalıdır? Ekonomik Etkenler ve Kültürel Değerler Arasındaki Gerilim, Bruno S. Frey

Karşı Sanatın Kamusal Değeri: Sansasyon Sergisi Örneği, Arthur C. Brooks

Uçlara Doğru: ABD Sanat Sisteminde Ticari ve Kar Amacı Gütmeyen Değerlendirmeler, Bill Ivey 

 

Michael Hutter, David Throsby

Çeviri: Ceren Yalçın

Sel Yayıncılık, Eylül 2013

Özgün başlık: Beyond Price: Value in Culture, Economics and the Arts (Cambridge University Press, Haziran 2011)