Neoliberalizmin Mimarlığı: Çağdaş Mimarlığın Denetim ve İtaat Aracına Dönüşme Süreci

2/1/2018 / skopduyuruNeoliberalizmin Mimarlığı, çağdaş mimarlıktaki egemen düşünce ve uygulamaların neoliberal yönetim teknikleriyle ittifakını irdeliyor. Eleştirelliği bir yana bırakarak, açıktan piyasaya tâbi olmayı savunan mimarlık teorisi ve pratiğinin, bir yandan toplumsal denetim mekanizmalarını mekânlaştırırken, diğer yandan kendini nasıl “ilerici” olarak sunduğunu gösteriyor. Zaha Hadid, Patrik Schumacher, Rem Koolhaas ve Greg Lynn Spencer gibi mimarlık alanında büyük şöhret ve nüfuz sahibi olmuş isimlerin yazılarını ve mimari uygulamalarını derinlemesine çözümleyerek, neoliberal düşünceyle ortaklıklarını açığa çıkarıyor. Ayrıca bu yeni mimarlık teorilerinin, Deleuze, Guattari ve Bruno Latour gibi düşünürlerden devşirdikleri kavramları nasıl çarpıtarak kullandıklarını açıklıyor. Eğitim, tüketim ve çalışma hayatına ait birçok mimari projeyi araştıran Spencer, Foucault’nun düşüncelerinden de yararlanarak, çağdaş mimarlığın, neoliberalizmin itaatkâr öznellik üretimi süreçlerindeki rolünü inceliyor.

Douglas Spencer, Neoliberalizmin Mimarlığı: Çağdaş Mimarlığın Denetim ve İtaat Aracına Dönüşme Süreci, çev. Akın Terzi (İstanbul: İletişim Yayınları sanat-hayat dizisi, Ocak 2018).

 

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ / Mimarlık, Neoliberalizm ve Hakikat Oyunları

Kaçınılmaz Bilgisizlik: Neoliberal Yönetimsellik Sanatı

Foucault ve Yönetimsellik

Neoliberalizm, İnsan Sermayesi ve Girişimci Kendilik

Hayek, Polanyi ve Sibernetik     

Spontane Düzenler ve Karmaşık Sistemler

“Varoluşumuzun Biçimi” Olarak Neoliberalizm

 

Neoliberal Öznenin Mekânsal Kuruluşu

Hamilton, Pollock ve Kaprow

THX 1138 ve Alphaville

Karşı-kültür ve Teknik Zihniyet

Banham, Baudrillard ve McLuhan

 

Mimarlık Teorisi: 68 Mayısı’ndan Piyasa “Gerçeği”ne

Post-teori ve Post-politik

Mimarlık ve Deleuze

Mimarlığın Yeni Gündemi

Mimarlık ve Piyasa

DeLanda, Latour ve Luhmann

Teorinin Gerçek İçerilmesi

 

Emek Teorisi: Mimarlık, Çalışma ve Neoliberalizm

Mimarlık ve Emeğin İmgesi

Her Yere Yayılan Çalışma Alanı

Boltanski ve Chiapello, Postone, ve “Gayri Maddi Emek” Tezi

Zaha Hadid Architects ve BMW Leipzig     

Yeni Fabrikanın Kentsel Şeması

Koolhaas, OMA ve CCTV

Altyapı Olarak Mimarlık

Emek ve İmge Olarak Sirkülasyon

 

Sirkülasyon Şenlikleri: Kültür, Ticaret ve Eğitim Alanındaki Neoliberal Mimariler

Eğlence Sarayı Olarak Pompidou

Kitlesel Modelleme

Yurttaş-Tüketici: FOA’nın Meydan Alışveriş Merkezi

Öğrenci-Girişimci: Eğitim Öznesini Biçimlendirmek

Ravensbourne College: “Öğrenim Ortamı” ve “Üniver-site” [Evren-kent]

 

Neoliberalizm ve Duygulanım: Mimarlık ve Deneyimin Örüntülenmesi

Mimarlık ve Duygulanım Dönemeci

Jameson, Mimarlık ve Bütünlük

Estetik,  Aisthesis ve Bilme Yetisi

Örüntü Tanıma: Neoliberalizmin “Dönem Gözü”