Müphem Sergi, 4-31 Aralık 2014, Kare Sanat Galerisi

3/12/2014 / skopduyuru

Müphem; dünyanın, bölgenin, ülkenin tamamen "müphem" bir sancı döneminden geçtiği bir süreçte yaşanan düşsel, düşüncesel ve varoluşsal kaygıları estetik bir dille yoklama arayışıdır. Müphem Sergi; aynı zamanda "güncel sanatın" rutin pratikleri ötesinde daha yatay, geçişken, katılımcı ve oyuncul bir sanat/hayat düşünü arama hevesinin bir parçasıdır.

Bu amaçla yapılan "neredeyse" açık bir çağrı vasıtasıyla yaklaşık iki aydır yapılan çalışmalarla  sağlanan enerji, önce http://projemuphem.tumblr.com/ adresi üzerinde katılım/paylaşım sağladı. Şimdi bu enerji sergi içindeki sunak yerleştirmesinde ifade şansı buluyor. Müphem Sergi farklı disiplin, teknik, anlayış ve kuşaktaki 10 sanatçıyı yan yana getirirken; Müphem Proje bu sayıyı/alanı belirsiz bir şekilde çoğaltarak yataylaştırmayı amaçlıyor.

 

                                   Hasan Özgür Top, "Gündelik Hayat", 2013                   Onston/Can Yeşiloğlu, "Düşmidye",

 

Müphem fikrini sergi koordinatörü Rafet Arslan, Cemil Meriç'ten bir alıntı ve üzerine kurguladığı düşünsel zeminle şöyle açıklıyor:

“Müphemde her şey var. Ayna gibi. Ebedi fetheden şöhretlerin çoğunu müphem emzirdi. Dünya müphem, şiir müphem, felsefe müphem." – Cemil Meriç

Müphemde hep insanı rahatsız eden bir şey gizlidir. İyi mi kötü mü, gerçek mi kâbus mu, bütün mü detay mı, sağlıklı mı yoksa düpedüz hastalık mı?

Müphem, ilişkilerde, kimliklerde, yüzlerde, toplumsal kod ve rollerde kendine konak tutar. Önü tedirginlik arkası angst, dışı tekinsiz içi bilinçaltı gibidir; bilinmez – müphemdir.

Müphemin yuvası aynı zamanda özgürlük, delilik , blöf ya da isyanda olabilir. Bu yüzden müphem her şeyin belirlenmiş, kodlanmış, statikleşmiş olduğu rasyonel dünyanın dudak kenarındaki uçuk gibidir; onun façasını bozar, huzurunu da her an kaçırabilir.

Müphem gaibe yakın olduğu için ezoterik bilginin yanında olduğu kadar, Cemil Meriç'in de dediği gibi şiirin, sanatın ve düşüncenin gen havuzudur.

Şimdi çağrımız sanatçının kendi ikircikli düş dünyasının kapısını müpheme açması içindir.
Dikkat! Kapılar yırtıldı!..

 

Cüneyt Aksoy, "Şafak Habercisi", 140 x 250 cm, tuval üzerine karışık teknik

 

Katılımcılar: Fulya Çetin, Cüneyt Aksoy, Hasan Özgür Top, Can Yeşiloğlu, Alper T. İnce, Cins, Dilek Gökçen Acay, Rafet Arslan, Gülhatun Yıldırım, Şiir Özbilge