Modernite, Demokrasi ve Din: Kültüralizmlerin Eleştirisi

28/3/2016 / skopduyuru

 

 

Bağımlılık Okulu'nun kurucularından ünlü sosyal bilimci Samir Amin, modernitenin krizini, postmodernizmin "kültürel özgünlükler" söylemini ve Avrupa-merkezci bakış açısının kısıtlarını, din ve demokrasi kavramları ekseninde sorguluyor. Kültüralizmlerin Eleştirisi alt başlığını taşıyan Modernite, Demokrasi ve Din, bir yandan politik İslam’a, Arap dünyasına ve Ortadoğu'daki sosyal hareketlere, diğer yandan Hardt ve Negri'nin İmparatorluk ve Çokluk kitaplarının eleştirisine ve küreselleşmiş kapitalizme karşı Bamako Çağrısı'nın somut önerilerine uzanıyor.

Fikret Başkaya, Uğur Günsür ve Güven Öztürk'ün ortak çevirisiyle Türkçeye kazandırılan bu özgün çalışma, özellikle içinde bulunduğumuz coğrafyanın çelişkilerle yüklü doğasını çözümleyebilmemiz için bize önemli veriler sunuyor. Dinsel akımlarla modernleşme arasındaki çetrefil ilişki, demokrasi için mücadelenin belirsizliği, politik İslam’ın emperyalist yayılmanın hizmetine girmesi, burjuva ideolojisinin evrenselci tutkularını terk edip kültüralizme geçmesi ve benzeri konularda zihnimizi açıyor.

Dünyada, Ortadoğu'da ve ülkemizde yaşanan gelişmeleri, güncel ve tarihsel planda daha berrak bir biçimde kavrayabilmek ve bu kavrayışı toplumsal, siyasal mücadelelere katabilmek için… (tanıtım bülteninden)

 

Samir Amin, Modernite, Demokrasi ve Din: Kültüralizmlerin Eleştirisi, çev: Fikrek Başkaya, Uğur Günsür, Güven Öztürk, Yordam Kitap, 2016