Mimarlık ve Feminizm

29/6/2020 / skopduyuru

 

 

Susana Torre neredeyse 50 yıllık mimari deneyiminde feminizm ve mimarlık arasındaki ilişkiyi birçok kez incelemiş –ve deneyimlemiş– bir mimar, eleştirmen ve eğitimci. Torre 1977’de küratörlüğünü yaptığı Amerikan Mimarisinde Kadınlar sergisiden hareketle mimarlık ve feminizm ilişkisini farklı ölçeklerde boyutlandırıyor. Feminizmin toplumsal bir hareket olarak akademide, evlerde ve kentlerde nasıl değişimler yarattığını ve gelecekte de hayatlarımızda neleri değiştirebileceğini anlatıyor. Mimarlık ve Feminizm, Torre’nin 2014’te Feminizm ve Mimarlık: Kuşaklararası Konuşmalar programında verdiği konferansın metninin yanında bu baskıya özel yazdığı sonsözü içeriyor.

 

Susana Torre, Mimarlık ve Feminizm, çev. Gamze Yeşildağ (ondokuzonbir Yayıncılık, 2020)  

ondokuzonbir.press