Mimarlık: Sanat Üzerine Deneme

9/1/2020 / skopduyuru

 

Étienne-Louis Boullée'nin (1728-1799) çalışmaları 18. yüzyıl sonunda ideoloji alanında yaşanan büyük altüst oluşlar bağlamında yer alır. Boullée, sanatın eğitici erdemler taşıdığına inanır. Boullée iki yönden “devrimci mimar” sayılabilir: Çağının mimarlığını eleştirir, cüretkâr ve ilerici çözümler önerir, ama bir yandan da Devrim'in talep ettiği toplumsal ilerlemeyi sağlayacak kurumları somutlaştırmak ister.

L'Hôtel Alexandre (Paris) ve günümüzde Le Palais de l'Elysée olarak kullanılan L'Hôtel d'Evreux dışında hiçbir eseri günümüze ulaşmamıştır.

“Mimarlık baştan aşağı icat edilmiş, hayal mahsulü bir sanat mıdır, yoksa temel ilkeleri doğaya mı dayanmaktadır?”

“Binalarımı mükemmel simetri kadar güzel bir nizama da sahip olarak, ama sanırım tekdüzelik gibi bir hataya da düşmeden, tıpkı beklediğim gibi yerleştirebildimse bunu bulunduğum bu güzel konuma borçluyum.”

 

Etienne-Louis Boullee, Mimarlık: Sanat Üzerine Deneme, çev. Alp Tümertekin (İstanbul: Janus, 2019).

http://www.kitapkoala.com/