Mimarlık Mesleği ve Kriz

4/11/2019 / skopduyuru

ODTÜ Mimarlık doktora öğrencileri Esra Sert ve Gülşah Aykaç ile ODTÜ Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Besim Can Zırh, mimarlık mesleğinde çağdaş emek süreçlerini anlamayı ve tartışmaya açmayı hedefleyen araştırmaları için bir anket düzenliyorlar. Mimarlık bölümü mezunu olup, 2007-2019 yılları arasında en az bir yıl mimarlık ofislerinde, mimar unvanıyla, ücretli (maaşlı) olarak çalışanları, hazırladıkları ankete katılmaya davet ediyorlar. Aşağıda, araştırmacıların çağrısını sunuyoruz.

 

 

 

Araştırmamızın amacı inşaat sektörü ve işsizlik üzerinden görünür olmaya başlayan, fakat gündelik hayatımıza sosyal, ekonomik ve ekolojik katmanları iç içe geçerek yansıyan krizi, ofiste çalışan/çalışmış, 40 yaş ve altında genç mimarların meslek deneyimleri üzerinden anlamaya çalışmak; ve mimarlık mesleğinde çağdaş emek süreçlerini bu bağlamda yeniden tartışmaya açmaktır.

Sizden topladığımız bilgileri nasıl kullanacağız? Araştırmaya katılımınız tamamen gönüllülük temelinde olmalıdır. Online olarak dolduracağınız bu ankette, sizden kimlik veya kurum belirleyici hiçbir bilgi istenmemektedir. Cevaplarınız tamamıyla gizli tutulacak, sadece araştırmacılar tarafından değerlendirilecektir. Katılımcılardan elde edilecek bilgiler toplu halde değerlendirilecek ve herhangi bir gelir elde etmeden açık erişimli bilimsel yayımlarda kullanılacaktır.

Araştırma için ODTÜ İnsan Araştırmaları Etik Kurulu onayı alınmıştır.

Katılımınızla ilgili bilmeniz gerekenler: Katılım sırasında sorulardan ya da herhangi başka bir nedenden ötürü kendinizi rahatsız hissederseniz cevaplama işini yarıda bırakıp çıkmakta serbestsiniz. Bu formu doldurup ‘submit’ tuşuna basıp teslim etmeniz, araştırmaya gönüllü olarak katıldığınız anlamına gelmektedir.

Araştırmayla ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz bize [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.

(Araştırma 40 yaş ve altında, işli/işsiz; mimarlık ofisinde çalışan/çalışmış olan genç mimarlara yöneliktir.)

Anket formu: https://docs.google.com

Esra Sert ve Gülşah Aykaç (Mimar, ODTÜ Mimarlık doktora öğrencileri)

Besim Can Zırh (Sosyolog, ODTÜ Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi)