Mimar.ist: Bauhaus’un Uzak Yankıları

8/7/2019 / skopduyuru

 

 

Bauhaus Okulu’nun kuruluşunun 100. yılı olması dolayısıyla 2019’da dünya ülkelerinde ve Türkiye’de çok sayıda etkinlik düzenleniyor. 100. yıl kutlamaları, birçok ülkede 2019’un en önemli kültürel olaylarından.

Mimarlık ile tasarım pratiği ve eğitimi açılarından önemli bir kırılma noktası yaratan ve mesleğin araştırma ve tartışma alanındaki etkileri halen güncel olan Bauhaus Okulu ve yaklaşımı, yaşam biçimlerine kadar genişleyen çerçevede yeni bakışların, sorgulamaların, reformların yaratıcısı oldu. Bu yıldönümü ise, 100 yılın ardından Bauhaus düşüncesine, tarihine, kurumlarına ve dünyaya yayılan etkilerine yeni bir gözle bakabilmek, değerlendirmeler yapabilmek için hem mesleki hem de düşünsel alanda önemli bir fırsat yarattı.

Açılış festivalinden, yeni müzelere ve sergilere, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne ve akademik araştırmalara kadar uzanan 100. yıl programı, Bauhaus araştırmacılarının yanı sıra Bauhaus’u sorgulayanlara, hatta hareketi yeni keşfedenlere de zengin bir platform sunuyor.

Bizler de Mimar.ist Yayın Kurulu olarak, 2019’un bu son iki sayısında ağırlıklı olarak Bauhaus birikimlerine yer vermeyi, küçük çaplı da olsa bu yıldönümüne katılmayı planladık. Bu nedenle de dosyamız için “Bauhaus’un Uzak Yankıları” başlığını seçtik ve bu alanda ülkemizdeki değerli çalışmalardan, deneyimlerden yararlanarak bir çerçeve oluşturduk. Bauhaus’u inceleyen, paylaşan ve tartışan yazılarımızı dosyamızda ve diğer başlıklarımızda bulacaksınız. [editör sunuşundan] 

 

Dergiyi PDF olarak okumak için bkz. mimar.ist_65.pdf

DOSYA YAZILARI:

“Bauhaus’un Reformist Etiğinden Yaygın Sürdürülebilir Tasarıma” / B. Selcen Coşkun 

Bauhaus Mimarisi Sergisi / Öncül Kırlangıç

İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar / Ümit Mesci

İdealist Mektep, Üretken Atölye Sergisi 1932’den 1973’e Gazi Resim-İş / Onur Yıldız - Sezin Romi

Bauhaus 1919-1933 / Erdem Ceylan

2019: Bauhaus Okulunun Yüzüncü Yılı / Çeviren ve derleyen: Mehmet Şahinler

Bauhaus’un Mirası ve Herbert Bayer / Sinan Niyazioğlu

Bau(dy)haus: Bauhaus’un İdealleri Bağlamında Beden ve Mekân İlişkisi Oskar Schlemmer’in Mekânsal Bedeni ve Siegfried Ebeling’in Bedensel Mekânı / Erdem Ceylan

Bauhaus’un Modern Mimari Kültürünün Yayılmasındaki Rolü / Özge Sezer

Bauhaus’dan önce: Deutscher Werkbund ve Osmanlı İmparatorluğu / İdil Erkol Bingöl Bauhaus Öğrencileri / F. Duygu Saban

İTÜ’de Bauhaus Etkileri: Ercüment Kalmık ve Temel Tasarım Eğitimi / Medine Rasimgil Bauhaus’un 100. Yılında İDGSA’da Temel Tasar[ım]ın Zihin Haritaları / Elâ Güngören

Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu: Bauhaus’un Türkiye’de Tatbiki / Bircan Ak

Bauhaus’u Orta Anadolu’ya Aşılamak / Hikmet Eldek Güner - Deniz Güner

Modern Bir Anıtın Rekonstrüksiyon Hikâyesi: Bauhaus-Dessau Usta Evleri (Meisterhäuser) / Koray Güler