Meskun Mekân, Mardin Videoist

4/3/2016 / skopduyuru

 

Mardin Videoist, 3 Mart-4 Nisan 2016 tarihleri arasında, video enstalasyon, fotoğraf ve heykel çalışmalarıyla ortak bir projede biraraya gelen Aysel Alver ve Emre Aşılıoğlu’nunMeskun Mekân” isimli sergisine ev sahipliği yapıyor.

Çalışmalarını, yaşadıkları kentin ve bölgenin sosyo-politik süreçleri ve güncel dinamikleri üzerinden gerçekleştiren sanatçılar, “meskun mekân” kavramından yola çıkarak Videoist mekânını bir sergi mekânı olmaktan öte, kendi tarihçesi ve gerçek bağlamıyla, kente ait mimari bir yapı olarak ele alıyorlar. Bu bağlamda kullanılan mekân, barındırdığı yaşantı ve belleğiyle projenin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Emre Aşılıoğlu ve Aysel Alver, yaşadığımız coğrafyada, özellikle son yıllarda artan göç hareketlerini ve tarih boyunca yaşanan savaşlardan dolayı tüm dünyanın tanıklık ettiği yerinden edilme durumlarını göz önünde bulunduruyorlar. Öncelikle bir sınır kenti olarak, kendi yaşadıkları kent ve bölge ekseninde giriftleşen sosyal tanımları ve kültürel ilişkileri  ele alıyorlar. (Basın bülteninden)