Küresel Ayaklanmalar Çağında Direniş ve Estetik

30/5/2015 / skopduyuru

 

 

Bu derleme, estetik ile siyaset, sanat ile hayat arasındaki sınırları bulanıklaştıran teorik ve pratik çabalara katkıda bulunmayı amaçlıyor. Sanatın profesyonelleşmiş ve özelleştirilmiş bir alana hapsolmasını, yaratıcılığın kültür endüstrileri tarafından tanımlanmasını reddeden tartışmalar açmayı hedefliyor. Sanatın ve estetiğin, devrimci toplumsal dönüşüm tahayyülleriyle arasındaki organik bağı görünür kılmaya çalışıyor. Bu doğrultuda, dada, sürrealizm ve sitüasyonizm gibi radikal avangard hareketlerden 1990’larda başlayan küresel antikapitalist harekete; Filistin’den Tahrir’e; Paris Sinemateki’nden Emek Sineması’na; Tekel Direnişi’nden Gezi Parkı’na ve Özgür Kazova’ya uzanan mücadeleleri odağına alıyor.

1830 ve 1848 devrimleri sonrasında sanatçının ve sanatın toplumsal rolünü, dönemin devrimci kalkışmaları, ayaklanmalar, ütopik sosyalist, komünist akımlar ve Komün olmadan anlayabilir miyiz? Sürrealizmi, o dönemin anarşist ve Troçkist akımlarından ayrı düşünebilir miyiz? Savaş sonrası Berlin Dada’sını, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht ve Spartakusbund’u hesaba katmadan açıklayabilir miyiz? Sitüasyonist Enternasyonal’i, yükselen komünist, anarşist hareketlerden ve 60’ların radikalizminden bağımsız ele alabilir miyiz? Ve nihayet çağdaş sanattaki “politik dönüş” tartışmalarını, neoliberal küreselleşmeye karşı hareketlerle arasındaki bakışımı görmeden kavrayabilir miyiz? Aylin Kuryel, Begüm Özden Fırat

 

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ / Küresel Ayaklanmalar Çağında Estetik ve Direniş: AYLİN KURYEL, BEGÜM ÖZDEN FIRAT

Sürrealizm, Dada, ve Çalışmanın Reddi: Radikal Avangardda Özerklik, Eylemcilik ve Toplumsal Katılım: GAVIN GRINDON

Uzman “Getto”sundan Çıkmak: Radikal Politikada Performatif Karşılaşmalar: ANJA KANNGIESER

Meşgale Olarak Sanat: Hayatın Özerkliğine Dair Önermeler: HITO STEYERL

Romantizmin Yankısı: Eylemci Sanat ve Burjuva Hayat Deneyiminin Sınırları: A.K. THOMPSON

Bakunin’in Zavallı Kuzenleri: Sanat Yoluyla Taktiksel Müdahale: CHRISTIAN SCHOLL

Duygulanımsal Kompozisyon ve Estetik: STEVPHEN SHUKAITIS

Yaratıcılık İş Başında: Karşı-Gösteriler ve Duygulanımsal Kolektiviteler: BEGÜM ÖZDEN FIRAT, AYLİN KURYEL

Paris Sinemateki’nden Emek Sineması’na Seyir ve Direniş: FIRAT YÜCEL

Özgür Kazova İşgal Fabrikası ve Kooperatif Deneyimi: Gündelik Hayatı Örmek: EZGİ BAKÇAY ÇOLAK

İsrail/Filistin ve Görünürlük Politikası: SIMON FAULKNER

DEBT: Occupy, Çağdaş-Sonrası Sanat ve Borç Direnişinin Estetiği: YATES MCKEE

Hepimiz Sesiz: Occupy Oakland Hareketinde Poetika ve Kamusal Alan: DAVID BUUCK

Mulid Et-Tahrir: Bir Devrimin Semiyotiği: SAHAR KERAITIM ve SAMIA MEHREZ

Çevirenler: Birkan Taş, Elçin Gen, Ayşe Boren

İletişim Yayınları SanatHayat dizisi, Haziran 2015