Kültürel ve İdeolojik Pozisyonları İlişkilendirmek: André Lhote, Paris ve Çeşitli Ülkelerden Gelen Eski Öğrencileri

3/12/2017 / skopduyuru

Yirminci yüzyılın başında ve ortasında dünyanın değişik yerlerinden Paris’e akan birçok sanatçı için Andre Lhote’un (1885-1962) teorik ve pratik dersleri, kişisel ve bölgesel modernizmlerinin bir temeli veya bir başlangıç noktası olmuştur. Bu konferans, global modernizmin içinde önemli bir aktör olup günümüze kadar gereği kadar önemsenmemiş olan André Lhote’un sanatsal yaratıya ne yönde aracı olduğunu araştırmaya çalışıyor.

 

 

PROGRAM

13:30

Introduction and Welcome | Giriş

Zeynep Kuban and Simone Wille

13.45 - 15.30

Panel I:

André Lhote. General Introduction

Dominique Bermann Martin, Association André Lhote, Le Raincy.

The Life of André Lhote | André Lhote’un Hayatı

French with English translation | Fransızca-İngilizce’ye tercüme edilecek

Fanny Drugeon, Art Historian, Paris

From Paris to Mirmande, international aspects of Lhote’s Academy through Lhote's writings and correspondance | Paris’ten Mirmande’a, Lhote’un mektupları ve yazılarıyla Académie André Lhote’un uluslararası karakteri

Video presentation of Karin Sidén, General Director / Anna Meister, Head of Archive, Prins Eugens Waldemarsudde Museum, Stockholm

Form and colour—André Lhote and Swedish cubism. About the current exhibition at the Waldemarsudde Museum, Stockholm | Biçim ve Renk-André Lhote ve İsveç Kubizmi. Şu an Stockholm’da Prens Eugens Waldemarsudde müzesinde devam eden sergi hakkında bir video sunum.

15:30 Tea / Coffee break | Çay / Kahve molası

 

16:00-17:30

Panel II:

Case Studies. Students from around the world Part 1 | Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen öğrenciler Bölüm 1.

Michelle Greet, Director, Art History Program, George Mason University

Latin American Artists at the Académie Lhote | Académie Lhote’da Latin Amerikalı Sanatçılar

Alejandra Ortiz Castañares, Florence, Università degli Studi di Firenze

Manuel Rodríguez Lozano, the Mexican "purist" | Manuel Rodriguez Lozano, Meksikalı bir “pürist”

Vesna Burojevic / Zana Gvozdenovic, art historian, curator and director , “Sava Šumanović” Gallery / Belgrade, art historian, curator and art critic.

Sava Šumanović and Other Serbian Painters in André Lhote`s Atelier in Paris | Sava Šumanović ve André Lhote atölyesindeki başka Sırp sanatçılar.

17.30 Tea / Coffee break | Çay / Kahve molası

 

18:00-19:30

Panel II:

Case Studies. Students from around the world Part 2 | Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen öğrenciler Bölüm 2.

Jamaleddin Toomajnia, PhD candidate ITU, Istanbul

Jalil Ziapour an Iranian Student in the Académie Lhote | Jalil Ziapour-Académie Lhote’da İranlı bir öğrenci

Simone Wille, Vienna, University of Innsbruck

Towards Artistic Forms in India and Pakistan. Shakir Ali and Jehangir Sabavala. | Hindistan ve Pakistan’da Sanatsal Formlara Doğru. Shakir Ali and Jehangir Sabavala.

Zeynep Kuban, ITU- Art History Graduate Program

An overview of the Turkish students attending the Académie Lhote | Académie Lhote’a gitmiş olan Türk öğrencilerine genel bir bakış.

 

19:30

Final Discussion | Son Tartışma

Closing Remarks | Kapanış

The contributions will be in English | Sunumların dili İngilizce olacak, soru ve cevaplarda çeviri yardımı yapılacaktır.

Question and Answers will be at the end of each section | Soru ve cevaplar her bölümün sonunda olacaktır.

Organized by | Düzenleyenler

Zeynep Kuban: [email protected]

Simone Wille: [email protected]

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi