Kültür ve Emperyalizm

11/5/2021 / skopduyuru

 

Kültür ve Emperyalizm, Edward W. Said’in Şarkiyatçılık’la başladığı tasarının bir parçası: Bir yandan kültürün, Batı “yüksek kültürü”nün emperyalizmle ilişkisini sorguluyor, bu ilişkiyi ortaya çıkarmaya çalışıyor; bir yandan da maruz kalanların, sömürgeleştirilenlerin emperyalizme düşünsel ve edebi direnişlerini inceliyor.

Kitaptaki incelemeler Batı romanı ve müziğine; Joseph Conrad, Jane Austen, Charles Dickens, Rudyard Kipling, Albert Camus, André Gide gibi yazarların yanı sıra Verdi’nin Aida’sına yoğunlaşıyor. Ele alınan yapıtların emperyalizme (varsa) neler borçlu olduğunu, içinde yer aldıkları emperyal dünyayı, sömürgeleri, sömüren ile sömürülen arasındaki ilişkileri ne ölçüde ve nasıl yansıttıklarını, yansıtmadıkları takdirde neleri görmezden geldiklerini gösteriyor, romanı (ve sanatı) “dünya”ya bağlayan hatları vurguluyor. Bunu yaparken de yapıtların estetik değerini küçültmemeye özellikle özen gösteriyor.

Öte yandan İngiliz ve Fransız emperyalizmine maruz kalmış eski sömürgelerde gelişen kurtuluş ve bağımsızlık mücadelelerine eşlik etmiş antiemperyalist düşüncelerin, kuramsal ve edebi tepkilerin içeriklerini araştırıyor ve ulusçuluk, yerlicilik gibi ideolojilerin zaaflarını ve sömürgelikten çıkmış ülkelerdeki “iktidar patolojileri”nin sonuçlarını ele alıyor. Said, her iki dünyaya mensup ama ikisine de tam ait olmayan biri olarak, bir yanda tahakkümün öbür yanda “içine kapanma”nın alternatifi üstüne düşünüyor.

 

Edward W. Said, Kültür ve Emperyalizm, çev. Necmiye Alpay (İstanbul: Metis, 2021).

 

İÇİNDEKİLER

Giriş

Birinci Bölüm

Örtüşen Topraklar, İç İçe Girmiş Tarihler

I. İmparatorluk, Coğrafya ve Kültür

II. Geçmişe İlişkin, Arı ve Katışık İmgeler

III. Karanlığın Yüreği’ndeki İki Anlayış

IV. Farklı Deneyimler

V. İmparatorluğun Çağcıl Yorumla Bağlantılandırılması

 

İkinci Bölüm

Perçinlenen Anlayış

I. Anlatı ve Toplumsal Alan

II. Jane Austen ve İmparatorluk

III. İmparatorluğun Kültürel Bütünlüğü

IV. İmparatorluk İş Başında: Verdi’nin Aida’sı

V. Emperyalizmin Verdiği Hazlar

VI. Yerliler Denetim Altında

VII. Camus ve Fransız Emperyal Deneyimi

VIII. Modernizm Üzerine Bir Not

 

Üçüncü Bölüm

Direniş ve Muhalefet

I. İki Taraf Var

II. Direniş Kültürünün İzlekleri

III. Yeats ve Sömürgelikten Çıkış

IV. İçeriye Yolculuk ve Muhalefetin Doğuşu

V. İşbirliği, Bağımsızlık ve Kurtuluş

 

Dördüncü Bölüm

Gelecekte Tahakkümden Kurtulmak

I. Amerika’nın Yükselişi: Kamusal Alan Savaşta

II. Ortodoksluğa ve Otoriteye Meydan Okumak

III. Hareketler ve Göçler

 

https://www.metiskitap.com