Küçük Şeyler Stüdyo Rezidansı

22/5/2024 / skopduyuru

 

PASAJ @ Barın Han, küçük şeyler stüdyo rezidans programı kapsamında Nazlı Moripek ve Gözde Ju’yu ağırlıyor. Frankfurt kentinde yaşayan iki sanatçı, misafir sanatçı programı süresince kültürel ve tarihi tılsımları biçimsel ifadeleri ve sembolik anlamları üzerinden inceleyerek koruma, saklama ve muhafaza etme kavramlarını araştıracaklar. Sanatçılar, program süresince nesilden nesile aktarılan bu koruyucu sembollerin izlediği yolu ve kültürel hafıza arasındaki ilişkiyi ayrıntılı olarak inceleme fırsatı bulacaklar. Araştırma ayrıca, kadınlar tarafından yaratılan ve göç hareketiyle karakterize olan tarihi ve kültürel ritüellere de odaklanacak. Süreçleri açık stüdyo formatında izleyicilerle paylaşılacak ve Eylül 2024'te Frankfurt'ta düzenlenecek ikinci bir serginin temelini oluşturacak.

https://www.pasaj.org/