Kent ve Sanat: Ankara’nın Heykelleri

11/6/2016 / skopduyuru

 

Cumhuriyetin en önemli değerlerinden olan “bilim ve sanatı” gündeme alarak “çağdaş kentleşme” ilişkilerinin irdeleneceği; sanatın, toplumsal gelişmenin ve aydınlanmacı kimliğe olan yansımalarının tartışılacağı Kent ve Sanat temalı bir etkinlik dizisi planlanmıştır. Bu kapsamda Ankara’nın Heykelleri söyleşisi gerçekleştirilecektir.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kent İzleme Merkezi tarafından 12 Haziran 2016 Pazar günü saat 14.00’te Seğmenler Parkı İlhan Koman Heykeli kaidesi yanında düzenlenecek olan söyleşinin moderatörlüğünü Prof. Dr. Hülagü Kaplan yapacak; Deniz Artun, Timur Erkman, Erdal Duman ve Tezcan Karakuş Candan konuşmacı olarak katkı sunacaktır.

İlhan Koman’ın Seğmenler Parkı’nda yer alan heykelinin kaidesi altında, Cumhuriyet ile birlikte sanat ve sanatçıya verilen değeri ve Ankara'nın kamusal alanlarında bulunan heykellerin kente dair katkılarının yanı sıra kentin geçirmekte olduğu fizikî değişimleri kavramak üzerine ve kent içindeki sanat objelerinin oluşturduğu kent hafızası karşısında günümüz sanatında yer alan kent olgusuna dair paylaşımlarda bulunulacaktır.

 

Moderatör:

Prof. Dr. Hülagü Kaplan, Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi

 

Konuşmacılar:

Deniz Artun, Galeri Nev

Timur Erkman, Ankara Büyükşehir Belediyesi 1989-1994 Genel Sekreter

Erdal Duman, Yaygara Güncel sanat İnisiyatifi, Sanatçı

Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı

 

Tarih: 12 Haziran 2016 Pazar, saat 14.00

Yer: Seğmenler Parkı İlhan Koman Heykeli