Kasvetli Çağ – Klasik Dünyanın Hıristiyanlar Tarafından Yıkılışı

28/7/2023 / skopduyuru

 

“Kasvetli Çağ” farklı kültürlere ve inançlara karşı hoşgörülü olan kadim Roma İmparatorluğu’nun Hıristiyanlığın gelişiyle başlayan karanlık tarihini anlatıyor. Greko-Romen dünyada insan avları, kitap yakmalar, sürgün edilen filozoflar, yağmacı keşiş çeteleri, tapınakların yerle bir edilmesi, heykel ve tasvirlerin tahribatı gibi pek çok hadisenin yaşandığı bu dönem, Klasik Antikçağ’ın mirasını ortadan kaldırmış ve “klasik dünya”yı büyük bir yıkıma uğratmıştı.

Catherine Nixey, Kasvetli Çağ – Klasik Dünyanın Hıristiyanlar Tarafından Yıkılışı, çev. Arzu Akgün, YKY 2023.

www.yapikrediyayinlari.com.tr