Kaçak Saray İmza Günü

14/11/2015 / skopduyuru

 

 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği mücadelesini 2012 yılında Kaçak Saray'ın inşasına başlanması ile birlikte yeni bir mücadele stratejisiyle ele aldı. Fikritakip, bilimsel bilginin toplum yararına kullanımı, hızlı refleks, sade dil, mimarlığın değiştirici ve dönüştürücü gücünün bir ürünü olarak Atatürk Orman Çiftliği ve Kaçak Saray mücadelesini toplumla buluşturdu. Mimarlar Odası Ankara Şubesinin yürüttüğü çalışmaların bu mücadelede somutlaşmasının ve mimarlığın derin izlerinin olduğu Kaçak Saray mücadelesi tarihe not düşülmesi için kitaplaştırıldı.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, önceki dönem Şube başkanı Ali Hakkan ve Şube Avukatı Gökçe Bolat tarafından kaleme alınan Kaçak Saray: Kibir, İsraf, Hukuksuzluk adlı kitap, aynı zamanda mimarlığın toplumla buluşmasının kitabı. İdeoloji ve mekân ilişkisinin somutluğunu toplumla buluşturan bu yayın Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından basıldı. Mimarlığın dili ve yaratıcılığı içerisinden çıkan mücadele Kaçak Saray'la toplumla konuşuyor.

"Yanlış yerde doğru mekân, Cumhuriyet rejiminde de Saray olmaz". Tarihin, mimarinin, hukukun ışığında kaleme alınan Kaçak Saray bir mücadele deneyimi olarak  bizim kitabımız.

Yazarları 14 Kasım saat 16.00 da İstanbul Tüyap Fuarında Kaçak Saray’ı imzalıyor.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi