John Heartfield ve Politik Fotomontajları

3/4/2018 / skopduyuru

 

Bu kitapta, Berlin'de, toplumcı bir yazarla (Franz Herzfeld), aktivist bir tekstil işçisinin (Alice Stolzenberg) oğlu Helmut Herzfeld/John Heartfield'ın (1891-1968) dünyaca ünlü fotomontajları ele alınmaktadır. John Heartfield, döneminin siyasi ortamında onurlu politik duruşuyla, yaşamını sanatıyla, sanatını da yaşamıyla özdeş kılmış; anti-faşist ve anti-Nazi direnişlerde fotomontaj tekniklerini siyasal bir güç ve saymaca/nominal bir silah olarak kullanma geleneğinin öncülüğünü yapmıştır. Kuruluşundan itibaren Alman Komünist Partisi'nin sadık bir üyesi olan Heartfield'ın Berlin Dada sanatçıları arasında da ayrı bir yere sahip olduğu bilinmektedir.

Meral Bostancı bu çalışmasında basılı medyanın kitle iletişimindeki potansiyel gücünü ortaya koyarken, modern çağa kuşkuyla bakan nihilist bir kuşağın Dada ruhunu tahlil etmekte ve Almanya'nın iki dünya savaşı arasında yaşadığı sancılı dönemin yorumunu yapmaktadır.

Meral Bostancı, John Heartfield ve Politik Fotomontajları (İstanbul: MSGSÜ Yayınları, 2018)