İstanbul Resim Heykel Müzesi ve Kamusal Bilinç

22/10/2022 / skopduyuru

 

Konuşma:

Ali Artun, “İstanbul Resim Heykel Müzesi ve Kamusal Bilinç”

İstanbul Resim Heykel Müzesi Konferans Salonu

15 Ekim Cumartesi, 18:00

 

Müzenin açılması birçok açıdan tarihsel bir olay. Siyasal ve  kültürel gericiliğin tutukladığı bir hafıza özgürlüğüne kavuşuyor. Nihayet sanatımızın tarihiyle tanışıyoruz. Umarız ki bu “kavuşma”, kültürü  özelleştirme politikaları sonucunda giderek iyice yitirdiğimiz kamusal bilincimizi de uyandırır. Kamusal bilinç, 18., 19. yüzyılda birbiri ardına açılmaya başlayan modern müzelerin en temel kurucu özelliğidir. Nedir müzenin kamusallığı? Müzenin kamusallığının bileşenleri Tarih ve Eleştiri’dir...