İroni

20/12/2020 / skopduyuru

 

İroni nedir? Sadece bir söz, yani retorik olgusu mu? Peki Batı felsefesiyle kuruluşundan beri nasıl bir ilişkisi vardır? Sokrates'te ironinin işlevi nedir? Edebiyatta, sanatta nasıl kullanılmıştır? İroni yalan mıdır? Hakikatle ne tür bir bağı vardır? Riyakârlıkla, sinizmle, skandalla nasıl ilişkilenir? Tuzakları nelerdir? Yanılsamaların can düşmanı ironiye muhatap olan, karşısındakinin söylemek istediğini anlamakla ne yapmış olur?

"Uçucu", ele avuca sığmaz şeylerin filozofu Vladimir Jankélévitch, bu sorulara cevap aradığı kitapta, bilincin bilinci ya da farkındalık olarak kavradığı ironiyi müziğe özel göndermeler eşliğinde bütün yönleriyle ele alıyor. İroniden nasipsiz de olmayan üslubunun akıcılığıyla birlikte düşüncesinin hareketini takip etmek bir zevk haline geliyor.

 

Vladimir Jankélévitch, İroni, çev. Yunus Çetin (İstanbul: Metis, 2020).      

 

İÇİNDEKİLER

Bölüm 1

İronik Bilincin Hareketi

1. Şeylere Dair İroni

2. Kendine Dair İroni: "Tutumluluk"

3. Kendine Dair İroni: Değinme Sanatı

Bölüm 2

İronik Yalancılık ve -Miş Gibi Yapmak Üzerine

1. Sırrın ve Kinayenin Çeşitleri

2. İronik Tersine Çevirme Üzerine

3. Hafifseme Üzerine

4. Sinizm

5. İronik Konformizm

Bölüm 3

İroninin Tuzakları

1. Karışıklık

2. Baş Dönmesi ve Can Sıkıntısı

3. İhtimalcilik

4. Mizahi İroni

5. Aşk ile Nüktenin Oyunu

 

www.metiskitap.com