Hece dergisi Sanat Özel Sayısı

28/6/2021 / skopduyuru

 

Hece dergisi, Uğur Polat’ın editörlüğünde, 130’a yakın entelektüel, yazar ve akademisyenin yer aldığı, 1750 sayfalık disiplinlerarası bir sanat özel sayısı yayınladı.

 

1.CİLT

İÇİNDEKİLER

Editörden / Uğur Polat / 5

Sunuş / Joseph Margolis / 13

I. BÖLÜM: KAVRAMSAL ÇERÇEVE FELSEFE – ESTETİK - ANTİ-ESTETIK - ELEŞTİRİ

Jale N. Erzen ile Sanat ve Estetik Üzerine Söyleşi / 17

Joseph Margolis / Yaşamın Estetikleştirilmesindeki Tüm Dönemeçler / 33

Joseph Margolis / Estetik Algı / 49

Arthur C. Danto / Güzelliğin Suistimali / 54

Victor Shklovsky / “Teknik Olarak Sanat” / 77

Martin Heidegger / Nietzsche ve Sanatın İlkeleri Sanata Dair Beş İlke / 80

Jale N. Erzen / Doğu-Batı / 88

Oğuz Haşlakoğlu / Serebral Taşma Olarak Kendilik Bilinci: Çizgi / 96

Denis Dutton / “Fakat Onlar Bizim Sanat Anlayışımıza Sahip Değil” / 103

Jean Luc Marion / Tablonun İdolü veya Görkemi / 122

Ahmet Sait Akçay / Modern Sanat, Afrika ve “Primitivizm” / 134

Mevlüt Albayrak / Sanat ve Estetik Kavramlarının Tarihsel Serüveni / 141

Mustafa Uğur Karadeniz / Osmanlı Tasavvurunda Varlığın Ahenkli Birliğinin

Düşünce ve Sanata Yansıması: Perspektifsizlik / 175

Nimet Keser / Sanat Eleştirisinin Tarihi ve Öncüleri: Antik Yunan’dan On Dokuzuncu Yüzyıla / 185

Recep Alpyağıl / “Esthétique”in Türkçedeki Arkeolojisi ve Cumhuriyet Döneminin ilk Estetik Kitabı: Bedîiyât Hülâsaları / 205

Recep Alpyağıl / Türkçede “Latin Harfleriyle Yazılan İlk Estetik Kitabı” Meselesi ve Mustafa Namık’ın Bediiyat Adlı Eseri / 223

Recep Alpyağıl / Türkçede “Arap Harfleriyle Yazılan Son Estetik Kitabı”: San’at Felsefesi / 234

Kasım Küçükalp / Heidegger’de Sanat-Hakikat İlişkisi: Sanat Eserinin Kökeni Üzerinden Bir Değerlendirme / 246

Ayşe Taşkent / Borges ve İbn Rüşd Arayışı: La Busca De Averroes / 263

Arthur C. Danto / Derin Yorum / 284

Mehmet Mengü / Modern ve Postmodern Sanat Nedir? / 287

Habip Türker / Plastik Anlamda Güzel Nedir? / 310

Derya Ölçener / Estetik Obje, Zihin ve Yargı / 317

M. Akif Duman / Bir Metafor Olarak Metafor / 330

Mehmet Karakuş / İhvân-I Safâ ve Immanuel Kant’ın Estetik Düşüncesinde Muhayyile Yetisi / 413

Ali Galip Yener / Estetikten Psikanalize Sanatta Arzu Kavramı Üzerine / 421

Levent Bayraktar / Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Estetik Çalışmaları / 431

Sadık Kılıç / Kur’an’ın Semantik Dünyasından Estetik ve Sanata Dair Esinler / 436

Ahmet Feyzi Korur / Teori ve Pratiğin Ötesinde Sanat / 453

Murat Bozkurt / W. Benjamin Bağlamında Sanatın Teknik, Estetik ve Ontolojik Boyutları / 471

Esra Yıldırım / Sanatsal Bir Temsil Biçimi Olarak ‘‘Kitsch’’ / 477

Döndü Tülay Özkul / Kamusal Alan Bağlamında Bir Kent Müzesi Örneği: Ata Buz Müzesi: / 484

Günhan Özhan / Felsefe, Yolda Olmaktır / 493

Enise Betül Danış / Aristotelesçi Sistemde Sanatın Doğası ve Sanatın Doğayı Tamamlaması / 499

Suat Soner Erenözlü / İnsan ve Sanat: İnsan Felsefesi Bağlamında Sanatın Diyalektiği / 509

Merve İpek / Ritüelleri ve Anlamları ile Maskenin Tarihi / 519

Hale Babadoğan Kaya / Zanaat mıydı Karagöz? Yoksa Sanat mı? / 535

Sercan Ünğan / ‘Düşüncede’n ‘Beden’e ‘Güzel’ Algısının Değişimine Dair / 543

Frıthjof Schuon / Sanatın İlke ve Kriterleri / 556

 

II. BÖLÜM: MİMARLIK -  ŞEHİR - HEYKEL

Jale N. Erzen / Mimar Sinan ve Mikelanj: İki Dahi İki Kültür / 579

Sadettin Ökten / Cami Merkezli Şehir / 590

Yusuf Civelek / Genişlemiş Sahasında Mimarlığın Sanatsal Oyunlarının İşlevi Üzerine / 593

Uğur Tuztaşı / “Millî Mimari” Romantizminin Görselliğinde “Türk Evi”nin Pitoresk İmgeselliği / 614

Ö. Eren Koyunoğlu / Modern Türk Heykel Sanatının Doğuşu / 639

İhsan Aktaş / Gül Kokan Şehir: Fez / 674

 

III. BÖLÜM: MODERN - ÇAĞDAŞ

Uğur Tanyeli / Güncel Düşünce ve Sanatta İhlal ve Kuralyıkımı / 681

Nermin Saybaşılı / ‘Dalgalanıyordu(K)’: Vahit Tuna’nın Sesli Yerleştirmelerinde

Dünyanın Tonu, Anlamın Tınısı / 687

Ahmet Dağ / Transhümanist Süreçte Sanatın Mahiyeti ve Geleceği / 709

Süreyya Su / Gerçekliğin Peşinde: Modernizmin Kısa Serüveni / 716

Sema Çevirici / Modern Sanat ve Temsil / 733

Şule Gece / Felsefe ve Sanatın Ahenksel Birleşimi; Soyut Sanat ve Felsefe İlişkisi / 749

Nazan Alioğlu / Çağdaş Sanatta Anlam Sorunu / 754

Rıfat Şahiner / Andy Warhol ve Ai Weiwei: Diyaloglar ve Karşılaşmalar / 768

Mehmet Yılmaz / Post-Portre / 782

Hakan Şarkdemir / Parodi ve Günümüz Sanatı / 786

Ceren Selmanpakoğlu / Sanatın Bitmeyen Sonu / 806

Özgül Kahraman / Bir Paradoks Olarak Doğa Yıkıcılar Sanat Yapıcılar / 821

Fatih Cam / Modern Sanat Algısı Bağlamında Hat Sanatı / 830

Mustafa Dikmen / Tüketilebilirlik Çağında Sanat ve Jean Baudrillard / 839

Rabia Çinçin / Domingo Notaro “Bir Türk Dostu İtalyan Ressam” / 850

 

2.CİLT

İÇİNDEKİLER

IV. BÖLÜM: KÜLTÜR - MEDENİYET - TARİH

Joseph Margolis / Dansın Otografik Doğası / 863

Enis Batur / Sayfa / 875

Oğuz Adanır / Sinema ve Gerçeklik / İllüzyon-Simülasyon İlişkisi Üstüne Bir Deneme / 895

Jale N. Erzen / Joseph Margolıs – Israrlı Bir Pragmatist / 913

Zeynep Sayın ile Söyleşi / 920

Hans Belting / Sanat Tarihinin Sonu ve Günümüz Kültürü / 928

Hâshim Cabrera ile Söyleşi / 936

Beşir Ayvazoğlu ile Hece Dergisi Sanat Özel Sayısı Münasebeti ile…. / 943

Ömür Karslı / ‘Sanatın Tanımı Sorunu’nda Tanım Sorunu Üzerine Değerlendirme / 948

Muharrem Hafız / Modern Dönemde Kutsal-Sanat İlişkisinin Felsefi Temellendirilişi:

İdealist, Varoluşçu ve Hermenötik Perspektif / 961

Nil Aynalı Eğler / Göl / 985

Hüseyin Yılmaz / Gelenekselci Ekolün Sanat Anlayışı / 994

Pınar Ülgen / Orta Çağ Avrupa’sında Kadınların Rönesansı-Edebiyat ve Sanat İkileminde Kadın İmgesi / 1021

Yalçın Çetinkaya / Varlığın Âhenginden Müzik Devrimine / 1026

Süleyman Uludağ / İslam ve Musiki / 1052

Vedat Ozan / Bir Mecra Olarak Koku / 1064

Kevser Çelik / Medeniyet Olarak Sanat / 1070

Martin Heidegger / Şiir / 1085

Yaşar Çoruhlu / Altaylardan Türkiye’ye, Türklerde Saç Örgüsü Geleneği ve Bunun Türk Sanat Eserleri, Türk Taş Heykel ve Mezar Taşlarındaki Yansımaları / 1093

Sergen Çirkin / Geç Kalmış Bir Rönesans’ın Hamisi: Türk Ocakları / 1119

Selçuk Mülayim / Aracısız Türk Sanatı / 1131

Evren Kutlay / Osmanlı’da Batı Müziği ve Müzisyenleri / 1142

Vural Yıldırım-Tarkan Koç / Estetik Müziğin Neresinde? / 1158

Banu Mustan Dönmez / Müziğin Ontolojisi: Müzikolojik Bir Soruşturma / 1163

Özgür Taburoğlu / Şark’ta Plastik Duyusu: Tanpınar’da Renk ve Işık / 1172

İbrahim Demirci / “San’at”ten “Sanat”a, “Sınaat”ten “Zenaat”a / 1190

Kurtuluş Kayalı / Türkiye Gerçeğini Roman Gerçeğine Dönüştürmenin Sınırlılıkları / 1195

Serkan Işın / Son Barbar Görsel Şiir / 1200

Nusret Çam / Hz. Yusuf ile Züleyha Kıssasındaki Estetik Unsurlar / 1207

Zeynep Altınköprü / Hindistan’da Türk-İslam Mimarisinin İlk Dönemi / 1245

Yunus Özmodanlı / Sinemada Robotlar, Yapay Zekâ ve Yapay Gerçeklik Anlatıları / 1258

Kemal Oruç / Yeni Başlayanlar İçin “Tiyatroyu Anlama” Rehberi / 1272

Mehmet Aycı / Üç Şair Üç Sanat / 1280

İrfan Çevik / Bir Bilge Sanat Derse / 1285

Kaan Doğan / “Osmanlı Kültürünün Avrupa’daki Yansımaları” / 1294

Celal Soydan / İkbal’in İdeal Toplum Yapısında Sanatın İşlevi / 1298

Saltuk Batu / Propaganda ve Sanat / 1307

“Parmakları ile Gören Ressam” Eşref Armağan ile Sanat Üzerine… / 1313

 

V. BÖLÜM: GELENEK - TÜRK-İSLÂM SANATI

F. Çiçek Derman / Levnî: Musavvir, Müzehhib ve Şâir / 1323

M. Uğur Derman / 1897’deki Türk-Yunan Harbinden İki Latîf Hâtıra / 1332

Fatih Özkafa / İslâm Harflerinin Estetik Bir Form Olarak Ortaya Çıkışı / 1336

A. Çağrı Başkurt / Osmanlı İmparatorluğu’nun İlk Denizci Ressamı Nakkaş Nigârî’ye Dair Yeni Bilgiler / 1347

A. Çağrı Başkurt / Osmanlı İmparatorluğu’nda Bir Rönesans Çelebisi: Nasuh Bin Karagöz Bin Abdullah Nâm-ı Diğer Matrakçı Nasuh / 1358

Hikmet Barutçugil / Su Yüzü, Abru / 1370

Ruhi Konak / Minyatür Sanatında Rönesans Olgusu / 1385

Necmettin Tozlu / İslâm Sanatlarının Dayandığı Dünya Görüşü veya Felsefe Açısından Sanat / 1397

Osman Mutluel / Kur’an’da Güzellik Kavramının Ontolojik Temellendirmesi / 1415

İlyas Canikli / İslâm Kültüründe Resim Sanatına Reddiyeci Yaklaşımı

Temellendirmede Kullanılan Rivayetin Kritiği / 1427

Enis Doko / Fizikteki Güzellik ve Anlamı Dirac İlkesi: Fiziğin Gizli Silahı Olarak Güzellik / 1444

 

VI. BÖLÜM: PSİKOLOJİ - SOSYOLOJİ - YARATICILIK - EĞİTİM

E. Timuçin Oral / Yaratıcılık: Özgün Bir Fenomen mi? Bir Hastalık Tezahürü mü? / 1457

İsmail Doğu / Tragedya: Doğuşu, Kaynakları, Amacı ve İslam Dünyasına Yansıması / 1465

Oğuz Dilmaç / 21. Yüzyıl İnsanını Yetiştirmede Sanat Eğitiminin Rolü / 1491

Mukadder Özdemir Balakoğlu / Şeklimizin İzinde / 1497

Serhat Soyşekerci / Hayvanlarda Beden-Ruh İkiliği ve “Kuyruk Acısı”: Batı Düşüncesinde Felsefi ve Sanatsal Bir Yolculuk / 1507

Uğurcan Kaçmaz / Lacan’ın Sanata Yaklaşımı / 1523

Süreyya Öztürk / Jung Psikolojisinin Pollock Eserlerinde Ortaya Çıkışı / 1541

Vefa Taşdelen / Stefan Zweig’da Sanatsal Yaratıcılığın Sırrı Sorunu / 1558

Mehmet Kahraman / Yaratıcılığın Doğası / 1574

Serdar Arhan / Geçmişten Günümüze Millî Eğitim Şûralarında Sanat Eğitimi ile İlgili Alınan Kararlar / 1584

 

VII. BÖLÜM: BİLİM - TIP

Oliver Leaman / “Etkinin Etkisi” İslam Kültürü Hakkında Nasıl Konuşmamalı? / 1605

Ali Akay / Perspektif Üzerine / 1616

Hilmi Uysal / İnsan Elinin Evrimini Anlamak ve Sanatsal Yaratıdaki Yeri / 1626

H. Tuğrul Atasoy ile Söyleşi / İnsan Neden Sanat Yapar? / 1632

Sinan Canan / İnsan Neden Sanat Üretir? / 1655

Valérie Gonzalez / İbnü’l-Heysem Estetiğinde Evrensellik ve Çağdaşlık / 1664

Nilüfer Öndin / Rönesans Sanatı ve Bilim / 1670

 

VIII. BÖLÜM: MEDYA - YAYIN - KİTAP- İLETİŞİM

Taşkın Takış / Antimodern Estet Bir Tavır: Charles Péguy / 1685

Uğur Bakır / Reklamcılıkta Güzellik Fenomeni: Satın Alınan Bir Olgu Olarak Güzellik ve Metalaşan Beden / 1692

Mustafa Uçurum / Tolstoy’un Sanatı ve Sanatçıları / 1697

 

IX. BÖLÜM: SERGİ - KÜRATÖRLÜK - MÜZE - PROJE

Marcus Graf / Türkiye’de Küratöryel Pratiğin Tarihi ve Bugünü Üzerine / 1705

Cemile Kaptan ile Resim Hastanesi Projesi Üzerine Söyleşi… / 108

Gülbin Fırat Onat / Müze Ziyaretçisi Şairler ve İkaros’un Düşüşü Sırasında Bir Manzara / 1717

 

http://hece.com.tr/kategori/Hece_Dergisi_Ozel_Sayilari/Sanat_Ozel_Sayisi.html