Hafıza Sanatı

9/3/2020 / skopduyuru

 

İnterneti, arama motorlarını, dijital kitabı, hatta basılı kitapları unutun. Antik zamanlara kadar geri gidip bunların hiçbirinin olmadığı bir dünya hayal edin. İşte o dünyada insan hafızası bir sanat, bir teknik olarak algılanıyordu; kuvvetli ve eğitimli bir hafıza insan faaliyetleri için yaşamsal öneme sahipti. Antik Yunan’da icat edilen hafıza sanatı önce Roma’ya aktarıldı, oradan Avrupa geleneğine yerleşti. Bu sanat yer ve imgeleri hafızaya nakşetme yoluyla ezberlemeyi amaçlıyordu; bilginin –özellikle de dinsel dogmanın– aktarılmasında, ezberletilmesinde, yaygınlaştırılmasında ve hatırlatılmasında eşsiz bir yere sahipti. İnsan zihninde yerlerin ve imgelerin düzenlenişi, hemen her zaman insan ruhunun bütünlüğünü doğrudan etkiliyordu.

Yates’in, hafıza sanatının Antik Yunan, Ortaçağ ve Rönesans boyunca geçirdiği dönüşümü inceleyen bu klasikleşmiş kitabının estetik, psikoloji, tarih felsefesi, bilimler ve edebiyat alanlarına paha biçilmez katkıları oldu. Bu kitap karşısında akla şu soru gelebilir: Bir akademisyen, bir yazar nasıl bu kadar derin sulara dalabilir? Yates, bu tarihsel anlatıya hayat veren tutkusunu vaktiyle şöyle dile getirmiş: "Rönesans’ın büyüye dayalı veya batıni hafıza sistemleri benim için büyük bir soru işaretiydi. Sonunda, ardındaki itkinin Rönesans Hermetizm geleneği olduğunun farkına vardım... geçmişin bu geleneklerini ne kadar anlaşılır hale getirmeye çalışsam da, onlarla aramda her zaman asla ele geçiremediğim bir mesafe kalıyordu. Ama peşi sıra gitmeye devam ettim."

 

İÇİNDEKİLER

Önsöz

Klasik Dönem Hafıza Sanatının Latincedeki Üç Kaynağı

Antik Yunan’da Hafıza Sanatı: Hafıza ve Ruh

Ortaçağ’da Hafıza Sanatı

Ortaçağ’da Hafıza ve İmgelerin Oluşumu

Hafıza Risaleleri

Rönesans Hafızası: Giulio Camillo’nun Hafıza Tiyatrosu

Camillo’nun Tiyatrosu ve Venedik Rönesansı

Hafıza Sanatının Bir Türü Olarak Llullculuk

Giordano Bruno: Gölgeler’in Sırrı

Hafıza Sanatının Bir Türü Olarak Ramusçuluk

Giordano Bruno: Mühürler’in Sırrı

Ramusçu ve Brunocu Hafıza Yöntemleri Arasındaki Çatışma

Giordano Bruno: Hafıza Üstüne Son Yapıtlar

Hafıza Sanatı ve Bruno’nun İtalyan Diyalogları

Robert Fludd’ın Tiyatro Hafıza Sistemi

Fludd’ın Hafıza Tiyatrosu ve Globe Tiyatrosu

Hafıza Sanatı ve Bilimsel Yöntemin Doğuşu

 

Francis A. Yates, Hafıza Sanatı, çev. Ayşe Deniz Temiz (İstanbul: Metis, 2020).

www.metiskitap.com