Hadi Bir Daha Deneyelim, Mehmet Ali Boran

8/11/2015 / skopduyuru

Mehmet Ali Boran'ın "Hadi Bir Daha Deneyelim" başlıklı kişisel sergisi, Videoist Mardin'de açıldı. Mehmet Ali Boran'ın Videoist Mardin sergisi için hazırladığı çalışmaları ilk kez izleyici karşısına çıkıyor. Sergi 15 Kasım’a kadar açık kalacak.

 

 

 

Çökelmiş kayalar, türler ve toplumsal sınıflar (ve başka kurumsallaşmış hiyerarşiler), hepsi de tarihsel inşalardır, farklı özellikler taşıyan hammadde (taşlar, genler, roller) topluluklarını başlangıç noktaları olarak alan, sonra bir ayıklama operasyonuyla onları aynılaştıran, ardından ortaya çıkan tektip gruplaşmaları daha kalıcı bir halde pekiştiren, yapı üretimine dönük belli süreçlerin ürünleridir. (Manuel De Landa, Çizgisel Olmayan Tarih)

Meksikalı yazar, sanatçı, filozof ve bilim yazarı Manuel De Landa, fiziksel, biyolojik ve sosyal-kültürel dünyaların tarihini madde-enerji akışlarının maruz kaldığı katılaşma, hızlanma ve yavaşlama süreçlerinin tarihi üzerinden okur. Mehmet Ali Boran ise, evrensel değerler ile yerel deneyimlerin diyalogları haline getirdiği yapıtlarıyla bireyin ve toplumsal değerlerin sürgün olma durumunu, yeteneğin ve birikimin göçebelik hallerini, toplumsal inşaların yıkım ve yeniden yapım süreçlerini heykel, yerleştirme ve video sanatının diliyle yorumluyor. Bu anlamda Mehmet Ali Boran'ın "Hadi Bir Daha Deneyelim" sergisi bir ayıklama operasyonuyla aynılaştırılan toplumsal dinamiklere odaklanarak, De Landa'nın bilimsel izleğini aklımıza getiriyor.