Global Art and the Cold War

7/4/2019 / skopduyuru

 

John J. Curley bu kitapta Soğuk Savaş dönemindeki küresel sanatı ele alıyor. ABD, Latin Amerika, Avrupa, Rusya ve Asya menşeli eserleri titizlikle inceleyerek, bu tartışmalı dönemde sanatın ve siyasetin ayrılmaz biçimde iç içe geçmiş olduğunu gösteriyor. Alışıldık anlatılarda Amerikan soyut sanatı ile figüratif Sovyet sosyalist realizminin basit biçimde karşı karşıya konmasına karşın, bu döneme ait sanatın sanıldığından çok daha çelişkili ve karmaşık olduğunu, birçok nüans içerdiğini ortaya koyuyor.

John J. Curley, Global Art and the Cold War, Laurence King Publishing, Ocak 2019

www.laurenceking.com