François Rabelais ve Ortaçağ-Rönesans Halk Kültürü

24/4/2016 / skopduyuru

 

 

Karnaval söylemi toplumsal ve siyasal bir protestodur

Julia Kristeva

 

Filozof ve edebiyat teorisyeni Mihail Bahtin (1895-1975), François Rabelais ve Ortaçağ-Rönesans Halk Kültürü’nde, gülmece ve halk kültürünü, özellikle de Rabelais’nin (ö. 1553) Gargantua ve Pantagruel’inde betimlendiği haliyle karnavalları inceliyor. Her ikisi de devrim döneminde yaşayan Rabelais ve Bahtin için karnaval, dünyeviliği ve grotesk oluşuyla otoritenin ve resmî kültürün sembolik olarak yıkıma uğratılmasıdır.

Kitap, romanın şiirselliğine bir katkı olduğu kadar, Rus devriminin Stalinci ortodokslukta yozlaşmasının üstü örtülü bir kınanışıdır da. Bu nedenle 1930’da yazılmış olsa da, ancak 1965’te yayımlanabilmiştir. [tanıtım metninden]

 

Alfa Yayınları 2016, çeviri Sabri Gürses