Erik Olin Wright, "Sınıflar", Notabene Yayınları

26/9/2016 / skopduyuru

 

 

Sık sık belirtildiği ve yakınıldığı gibi, Marx, kavramın eserlerindeki merkezîliğine rağmen, sınıf kavramını hiçbir zaman sistematik bir biçimde tanımlamamış ve detaylandırmamıştır. Marx’ın metinlerinde teorik sorunlara yetkin cevaplar arayan insanlar, böylesi detaylı bir anlatımın sözünü verdiği tek yerde –Kapital’in 3. cildinin “Sınıflar” başlıklı son bölümünde– metnin sadece bir sayfadan sonra kesilmesiyle ebedi bir hüsrana uğrarlar. Bu tamamlanmamış metnin sonuna gelmeden hemen önce Marx, “Cevaplanması gereken ilk soru şu: Bir sınıfı ne oluşturur?” diye yazmıştır. İki kısa paragraftan sonra Engels’in hüzünlü yorumu gelir: “El yazması burada kesiliyor.”

Erik Olin Wright, Marx’ın çalışmalarından süzerek oluşturduğu “sınıf” tartışmasıyla ilgili sonuçları, artık bir klasik haline gelen Sınıflar’da ilk defa 1985 yılında biraraya getirdi ve yoğun tartışmaların odağına oturdu. Oldukça geniş bir skala içinde analiz edilen bu metni Türkiyeli okura geç de olsa sunmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. [tanıtım bülteninden]

 

Erik Olin Wright, Sınıflar, çev. Selma Toral (Ankara: Notabene Yayınları, Eylül 2016)