"Emeğin Hakları Forumu", 13-14 Nisan

11/4/2013 / skopduyuru

 

 

Korkut Boratav: Sermayenin Saldırısı ve Emeğin Direnmesi

Ferda Koç: Taşeron Cumhuriyeti ya da Neoliberal Toplumun Kurucu Gücü Olarak Güvencesizlik Rejimi

Aziz Çelik: Yeni Sendikal Yasalar ve Sendikalar

 

Ayrıntılı bilgi ve program için:

http://emeginhaklari.org/index.php/program.html