Eleştirel Bakış: Entelektüellerle Söyleşiler

12/1/2013 / skopduyuru

ELEŞTİRMEN Daima "mümtaz". Her şeyi bildiği, her şeyi okuduğu, her şeyi gördüğü varsayılan kimse. Ondan hoş­lanmadığınızda ona bir Zoilus, bir hadım deyin.

                 - Gustave Flaubert, Yerleşik Düşünceler Sözlüğü


Söyleşiler fırsatın ürünleridir. Bağlamdan ve vesileden doğmuş olsalar da, yine de, eninde sonunda ustalıklı bir yayına hazırlık süreci gerektirirler: Şimdinin göstergelerinden, fiilî olanın taşı­dığı vaadi çağıran titiz kurmacalar. Filozoflarla yapılan söyleşi­ler çifte bir beklentinin yükünü taşımaktadır: Felsefenin edimselliği (actuality) (büsbütün yavan değilse de sınırlı bir konu), ve asıl zor olan, edimselin (actual) felsefeleri. Edimsellik olarak felsefe: Hegel'in, bilgilerin çoğalması karşısında felsefe fikrini canlı tutma çabasının mirası budur. Bunun izleri bugün hâlâ canlıdır – Hegel'in sıkı eleştirmenlerinin eserlerinde getirilen sınırlandırmalarla da olsa. (Giriş bölümünden)

Radical Philosophy dergisi 20. yüzyılın son düzlüğünde radikal filozoflarla çeşitli söyleşiler yaptı. Marksizm, feminizm, post-kolonyal teori, edebiyat teorisi, eleştirel teori, radikal siyaset, queer teorisi ve psikanaliz bu “sert” tartışmaların çerçevesini oluşturuyordu. Judith Butler, Cornelius Castoriadis, Drucilla Cornell, Axel Honneth, István Mészáros, Edward Said, Renata Salecl, Gayatri Chakravorty Spivak, Cornel West, Slavoj Žižek’in Radical Philosophy dergisinin editörleriyle yaptıkları söyleşileri bir araya getiren Eleştirel Bakış, 21. yüzyıl için de geçerliliğini koruyan soruları yeniden önümüze seriyor. Söyleşi yapılan isimlerin fikirlerini en saf, en belirgin şekilde dile getirdikleri; sorularını çekincesizce ortaya koydukları; dönemin ruhuna karşı en serinkanlı analizleri olanca sertliği içinde ifade ettikleri bir ruhu da yansıtan Eleştirel Bakış, toplumsala dair sorulara verilen cevapların yavanlaştığı bir dönemde yeni bir ruh yaratacak asıl soruları yan yana diziyor. Felsefe, siyaset, kültürel çalışmalar alanlarında serbestçe dolaşarak günümüz entelektüel soluna ilişkin genel bir bakış sunuyor. Genelleştirilmiş yavanlığa karşı istisnai de olsa özgün düşüncenin önemini bir kez daha hatırlatıyor. (Tanıtım bülteninden) [NÖ]

 

 

 

İletişim Yayınları, Ocak 2013

Özgün Adı: A Critical Sense: Interviews with Intellectuals, ed. Peter Osborne

Çeviri: Elçin Gen

Gözden geçirilmiş 2. Baskı