eipcp

1/10/2011 / skopduyuru

1999 yılında Viyana'da kurulmuş olan eipcp (avrupa progresif  kültürel politikalar enstitüsü), sanat, teori ve politika alanlarında faaliyet gösteren, disiplinlerarası ve uluslar-üstü (transnational) bir kültürel mecra. eipcp, sol görüşlü bir ‘karşı-küreselleşme’den besleniyor ve neoliberal hegemonyaya karşı örgütleniyor. Neoliberalizmin baskın kültürel politikalarını kırmayı ve bu politikaların etkisi altında pasifize olmuş olan sanata politik gücünü geri kazandıracak bir farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Toplumun, bu nedenle de toplumsal eleştirinin geçersizleştiği bir çağda, “sınıfsız bir toplum yerine (neoliberal hegemonyaya karşı örgütlenen) toplumsuz bir sınıfın” bakış açısından, eleştirel bir pozisyon almayı deniyor. Çeşitli yayınlar üretiyor ve kültür-sanat kurumları ile işbirliği içinde projeler, organizasyonlar gerçekleştiriyor.[1]

eipcp'nin yayınlarından bir tanesi bir e-dergi: Transversal.  Bu dergi, eipcp’nin internet sitesinde düzensiz aralıklarla yayınlanıyor. Her bir sayısının bir teması bulunuyor ve bu tema çerçevesinde eipcp kadrosu içinden ya da dışından akademisyenler, araştırmacılar tarafından üretilmiş metinler derleniyor. eipcp’nin kimlik hegemonyalarını kırmak ve kimlikler-ötesi olmak amaçları doğrultusunda, Transversal’daki yazıların her biri birkaç dilde birden yayınlanıyor. eipcp’nin internet sitesinde yer alan Policies (Politikalar) bölümünde de benzer konularda başka makalelere ulaşmak mümkün.

 

www.eipcp.net

 

 

 [1] Boris Buden, “What is the eipcp?: An Attempt at Interpretation”, http://eipcp.net/institute/reflectionzone/buden/en.