Eğlence İncelemeleri: Kitle Kültürüne Eleştirel Yaklaşımlar

2/11/2016 / skopduyuru

 

 

Kitle kültürü üzerine incelemeler, özellikle 1950'li yıllardan bu yana, çağdaş toplumu anlama çabalarının içinde önemli bir yer tutuyor. Siyasi ideolojilerin doğrudan ya da dolaylı bir biçimde vücut buldukları alan olan gündelik hayatın içinde, eğlencenin, televizyonun, müziğin, çizgi romanın, pembe dizilerin, reklamların neyi temsil ettikleri, ne gibi bir işleve sahip oldukları uzun zamandır tartışılıyor. Bu tartışmada, kabaca iki taraf olduğu söylenebilir: Bir yanda kitle kültürünü "popüler" olduğu için özgürleştirici bir nüvenin taşıyıcısı kabul edenler; öte yanda kitle kültürünü toplu denetim tekniklerinin bir biçimi kabul ederek gerçek bir muhalefet ve olumsuzlama imkânını "yüksek sanat"ta görenler.

Eğlence İncelemeleri kitle kültürü eleştirisinde bugüne kadar yapılmış çalışmaları, kültür eleştirisinin "mirasını" bir araya getiren, sözünü ettiğimiz iki farklı tutumu birbirine yaklaştırmaya çalışan, bu tutumların benzeştikleri noktaları gösteren bir kitap. Bu anlamda, kitle kültürü eleştirilerini ortaya koyan bir antoloji olarak görülebilir. Müzik endüstrisinden televizyon izleyicisinin ruh haline, haber sunucularının niteliğinden pembe dizilere, kadın imgesinin reklamlarda nasıl kullanıldığından korku filmleri ve postmodernizm arasındaki ilişkiye kadar uzanan farklı alanlara eğilen makalelerin toplandığı kitap, içinde yaşadığımız kültürel ortamın çeşitli görünümlerini yansıtan bir harita niteliği taşıyor.

Eğlence İncelemeleri, Türkiye'de uzun bir süredir yaygın hale gelen, gündelik yaşamın ayrılmaz bir parçası olan, çeşitli hayat tarzları ve siyasi görüşler, hatta felsefeler dayatmaya kadar giden medyaya, onun yanı sıra filmlere, sanatın konumuna, kadınlık durumunun gösteri toplumu içinde aldığı biçimlere vb. bakmak için kullanılabilecek bir el kitabı.

Tania Modleski, Eğlence İncelemeleri: Kitle Kültürüne Eleştirel Yaklaşımlar, çev. Nurdan Gürbilek (İstanbul: Metis Yayınları, 2. basım 2016)

www.metiskitap.com

 

İÇİNDEKİLER

Sunuş

I. Kitle Kültürü Eleştirisi Gelenekleri
1 Raymond Williams ile Söyleşi
Stephen Heath ve Gillian Skirrow
2 Theodor Adorno Cadillacs'la Tanışıyor
Bernard Gendron

II. Televizyon İncelemeleri
3 Televizyon / Seslendirme
Rick Altman
4 Televizyonda Haberci Kişiliği ve İnandırıcılık
Geçiş Sürecindeki Haberler Üzerine Düşünceler
Margaret Morse
5 Durum Komedisi, Feminizm ve Freud
Gracie ve Lucy'nin Söylemleri
Patricia Mellencamp

III. Eğlenceyle İlgili Feminist Araşırmalar
6 Kadın Bir Adadır
Dişilik ve Sömürgecilik
Judith Williamson
7 Kadınların İçerilmesi
Kuzey Amerika ve Meksika Popüler Anlatısıyla İlgili Bir Karşılaştırma
Jean Franco
8 Moda Bir Söylemden Parçalar
Kaja Silverman

IV. Sanat ile Eğlence Arasındaki Sınırları Yeniden Çizmek
9 Haz Terörü
Çağdaş Korku Filmi ve Postmodern Kuram
Tania Modleski
10 Anlık Karşılaşmalar:
Kitle Kültürü ve Duyunun Tahliyesi
Dana Polan
11 Kadın Olarak Kitle Kültürü
Modernizmin Ötekisi
Andreas Huyssen