Devletdışı Güç: Altyapı Mekânı ve İktidar

31/5/2022 / skopduyuru

 

“Altyapı” dediğimiz şey şehirlerimizi kontrol eden yeraltındaki kablo ve borulardan ibaret değildir, dört bir yanımızdaki mekânları gizliden gizliye belirleyen kurallardır aynı zamanda: serbest ticaret bölgeleri, akıllı şehirler, banliyöler ve alışveriş merkezleri gibi. Devletdışı Güç bu mekânı kontrol eden yeni güçlerin haritasını çıkarıyor ve bu güçlerin neden ve ne şekilde devletin kapsama alanı dışında kaldığını gösteriyor.

Kitapta kredi kartlarının kalınlık standardından dünyadaki en büyük ortak platform olan mobil telefonlara, habis bir ur gibi yayılan "serbest bölge" paradigmasına varıncaya kadar hayatımıza en çok etki eden altyapı alanları inceleniyor. Modern habitatımızın betonuna, fiber optik kablolarına gömülü devletiçi ve devletdışı güçlerin bağlantı noktalarını ifşa eden Keller Easterling sonuç bölümünde bu iktidara direnme yolları üstüne düşünüyor.

Mimarlar, şehir ve bölge planlamacıları kadar dünyanın gidişatını anlamak isteyenler için de.

 

Keller Easterling, Devletdışı Güç: Altyapı Mekânı ve İktidar, çev. Şahika Tokel (İstanbul: Metis, 2017)

 

İÇİNDEKİLER

Teşekkür

Giriş

Birinci Bölüm: Serbest Bölge

İkinci Bölüm: Eğilim

Üçüncü Bölüm: Geniş-Bant

Dördüncü Bölüm: Hikâyeler

Beşinci Bölüm: Kalite

Altıncı Bölüm: Devletdışı Güç

Sonsöz

 

www.metiskitap.com