Dead Pledges: Debt, Crisis, and Twenty-First-Century Culture

30/9/2017 / skopduyuru

 

Dead Pledges, romanlardan şiirlere, fotoğraflardan korku filmlerine kadar pek çok alanda, finansallaştırılmış tüketim kredisi ekonomisinin 2008’deki çöküşüne ABD kültürünün nasıl karşılık verdiğini inceliyor. Borç kuramı ile kültürel form meseleleri arasında bağlantı kuran yazar, ekonomik hayatlarımızın ancak borç sayesinde devam edebildiği bir dönemde sanatçıların, film yönetmenlerinin ve yazarların borçlu olmanın ve sahip olmanın ne anlama geldiğini yeniden tahayyül ettiklerini öne sürüyor. Popüler eğlencelik çalışmalardan avangard eserlere kadar pek çok örneği, hacizden kredi notuna, öğrenci borçlarından tahliye protestolarına kadar çeşitli tecessümleriyle borç bağlamında inceliyor. Borcun geri ödenmesinde mütemadiyen atıfta bulunulan ahlaki sorumluluk kavramını söküyor. Borcun artık bir ekonomik itibar meselesi olmaktan çıktığını, toplum hayatının temel dokusunu tehdit eden bir mülksüzleştirme sistemi olduğunu gösteriyor.

 

http://www.sup.org/books/title/?id=26584