Cumhuriyet’in Başkenti Ankara’da Alman Mimarlar

13/12/2023 / skopduyuru

Türk Mühendis ve Mimarlar Birliği-Almanya’nın (TMMB e.V) girişimiyle, docomomo Türkiye, KORDER ve urbanwalks.Ankara’nın paydaşlığıyla yürütülen “Cumhuriyet’in Başkenti Ankara’da Alman Mimarlar” başlıklı proje kapsamında, 1920’lerden 1940’lara uzanan erken Cumhuriyet döneminde, Ankara’nın yapılı çevresinin oluşmasında Alman mimarların rolü incelenerek Türkiye ile Almanya arasında geçmişten gelen bağlar vurgulanmaktadır. Cumhuriyet’in ve Ankara’nın başkent oluşunun 100. yılında, kuruluş ve inşa dönemini irdeleyen bu çalışma, dönemin kentleşme bilincini de içeren temel değerlerini yaygınlaştırmayı; bu eserlerin kültürel miras öğeleri olarak günümüzde korunması ve geleceğe aktarılması yönünde farkındalık yaratarak toplumsal belleği güçlendirmeyi ve kültürel sürekliliğe katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Projenin ilk etkinliğinin 2 Aralık 2023 tarihinde Frankfurt’ta düzenlenmesinin ardından, ikinci etkinlik, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin desteğiyle, 17 Aralık 2023 Pazar günü gezi ve ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu ve Fuaye alanında sunumlar ve sergi açılışı ile gerçekleştirilecektir.