CULTIST '13: Kültürel Tarih Konferansı

23/10/2013 / skopduyuru

 

DAKAM’ın (Doğu Akdeniz Araştırmalar Merkezi) düzenlediği Kültürel Tarih Konferansı 23-25 Ekim 2013 tarihleri arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde gerçekleşecek. Konferansın teması "Kültür Tarihinde Semboller". İnsanlık tarihi boyunca hemen her alanda, çok çeşitli işlevlere sahip pek çok sembol olagelmiştir. Bu sembollerin kimi zaman anlam ve işlevleri açıkken, kimi zaman çok daha kapsamlı araştırmalarla elde edilebilecek sırlar taşırlar.

Semboller hem birer nesne olarak, hem de kavramsal açıdan büyük önem barındırırlar. Öte yandan duygusal, zihinsel, ideolojik, antropolojik, dinsel ve politik göndergelerden meydana gelen birikimler de kendi içinde ayrı bir önem taşır. Dolayısıyla gündelik yaşamda sembollerin rollerinin, kökenlerinin, biçimsel özellikleri ile semantik dönüşümlerinin kültürel tarihin ayrılmaz bir parçası olduğu yadsınamaz bir gerçektir.

CULTHIST ’13 Kültürel Tarih Konferansı da bu doğrultuda, tarih araştırmalarının tüm dallarıyla temas halinde olan bütünsel bir yaklaşımla kültürel tarihi masaya yatırıyor. Konferansta bir yandan heterojenliğe ve çok-katmanlılığa vurgu yapılırken, öte yandan da kültürel odak noktalarının tarihsel ve coğrafi etkileşimleri üzerinde durulacak. Amaç, “Kültürel Tarihte Semboller” gibi özgül bir başlık altında kültürel tarih ile diğer disiplinler arasındaki bağdaşıklığı serimlemek ve bu konuyu somut veriler sunan bir araştırmaya tabi kılmak. [tanıtım metninden, NÖ]

 

Konferans programı için bkz.:

http://www.culthistconference.org/

 

Yer: Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu, Fındıklı Kampüsü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Tarih: 23-25 Ekim 2013