Cogito Sayı 89 / Kış 2017

7/2/2018 / skopduyuru

 

Hermeneutik anlamak ve hemhâl olmaktır. İnsani varoloşumuzun en çekici hallerinden biridir anlama. Anlayınca tam olarak ne olmaktadır? Anlama nasıl cereyan etmektedir? Anlaşılan nedir? Anlayınca neyle hemhâl olunmaktadır? Anlamamak veya yanlış anlamak nasıl mümkün olabilmektedir? Anlamak yorumlamak demek ise varolanlar ve varoluş yorumdan mı ibarettir? Bu ve benzeri sorularla meşgul olan disipline "hermeneutik" denegelmiştir. Hermeneutik sözcüğü ve disiplini uzun ve değişken bir tarihe sahip olmuştur. Ama kökünde yatan anlam hep aynı kalmıştır: yorumlayıp anlamak…

Kaan H. Ökten, s. 5.

 

Hermeneutik açımlama sanatı olarak bilinir. Öncelikle genellikle metin açımlamasıyla sınırlı kalmışsa da 20. yüzyılda evrensellik iddiası taşıyan, anlama ve açımlamayı insan varoluşunun temel nitelikleri olarak gören bir felsefe haline gelmiştir…

Jean Grondin, s. 7.

 

Hermeneutik ya da hermeneuein sanatı; bildirme, haber verme, çeviri yapma, açıklama ve açımlama sanatıdır. Tanrıların habercisi/mesajcısı Hermes, tanrıların mesajını ölümlülere iletirdi. Ne var ki onun bildikleri tanrıların mesajlarının doğrudan bir aktarımı değildi, tanrısal buyrukların bir açıklamasıydı. Öyle ki Hermes bunları ölümlülerin diline, onların anlayabilecekleri şekilde çevirirdi. Hermeneutik etkinkiği, başka bir "dünyaya" ait bir anlam bağlamını, o an içinde yaşanılan dünyaya aktarma/çevirme etkinliği olagelmiştir hep…

Hans-Georg Gadamer, s. 42.

 

Her söz kendiliğinden muğlaktır (Aulus Gelius), bu yüzden izah gerektirir. Başka deyişle her söz üzerini örten kisveden kutulup açıklığa kavuşturulmak ister. Ama bunun için önce insan zihninin en doğal ve temel edimi olan "anlama/yorumlama" sürecinden geçmek zorundadır…

Çiğdem Dürüşken, Eyüp Çoraklı, s. 59.

 

İÇİNDEKİLER

Kaan Ökten: Hermeneutik

Jean Grondin: Hermeneutik

Hans-Georg Gadamer: Hermeneutik

Çiğdem Dürüşken, Eyüp Çoraklı: Antik Çağ’da Hermeneia

Y. Gurur Sev: Dağ Fare Doğurdu: Aristoteles Külliyatında Hermeneia

Lale Levin Basut: Aristoteles ve Frege’de Uylaşımsal Olan: kata syntheken ile das Willkürliche

Osman Bilen: İslam Yorum Gelenekleri ve Çağdaş Hermeneutik

Çetin Balanuye: Spinoza: Eyleme Gücünün Hizmetinde Bir Hermeneutik

Kurtul Gülenç: Wilhelm Dilthey’da Hermeneutik Yaklaşım ve Açmazları

Arslan Topakkaya: Dilthey-Gadamer İlişkisini Hermeneutik Üzerinden Okumak

Mustafa Günay: Doğan Özlem ve Hermeneutik Felsefe

Selami Varlık: Negatif Hermeneutik ve Sonsuz Yorum Sorunu

Hakan Yücefer: Yorumlamadan Okumak – Gilles Deleuze’ün Anti-Hermeneutiği

Devrim Sezer: Dünyaya İhtimam Göstermek Arendt, Gadamer ve Dayanışma Meselesi

Abdullah Başaran: İstifham: Sahici Edebiyat Nedir?

Burcu Şahin: Türkçe Edebiyatta Hermeneutik: Üçüncü Bir Dil Yaratma Çabası

Saffet Murat Tura: Biyosferi Anlamak – Nöro-Filozofik Bir Giriş Denemesi

Shaun Gallagher: Hermeneutik ve Bilişsel Bilimler

 

ykykultur.com.tr