"Çağdaş Sanat Çağdaş Otorite" . Konuşma: 2 Aralık, DEPO

26/11/2011 / skopduyuru

 

                                                                                                                   

ALİ ARTUN

Konuşma: “Çağdaş Sanat, Çağdaş Otorite”                                                                                         Çağdaş sanatın siyaset ve kültürle eklemlenmesi. Zamanımızda sanatın direnme olanakları var mı? 

2 Aralık 2011, Cuma, 18.30                                                                                                                     DEPO - Tütün Deposu, Lüleci Hendek C. 12 Tophane