Brave New Avant Garde

17/5/2013 / skopduyuru

 

 

Brave New Avant Garde, çağdaş avangard pratiklerinde nasıl bir model izlenmesi gerektiğini ve bu modelin kuramsal alanını soruşturan denemelerden oluşan bir derleme. Bu doğrultuda kitapta, tıpkı Alain Badiou'nün yaptığı gibi avangard önermenin günümüzde geçerliği de tartışılıyor. Brave New Avant Garde, postmodern post-politikaların ve radikal pratiklerin, salt bir kültür üretimi veya kültürel temsil politikası çeşitlemeleri biçiminde, serbest piyasanın denetiminde kalacakları bir gelecek düşüncesini son derece indirgemeci bulur ve buna karşı çıkar. Sovyetler Birliği’nin çöküşü ile küreselleşme karşıtı hareketin yükselişe geçtiği dönemde yeniden doğan bugünün avangardı da, kapitalist entegrasyonun kaçınılmazlığı fikrine direnen karşıt bir gücü temsil ediyor. Bu kitabın sayfalarında bulacağınız psikanalitik kökenli sinthomeopathic pratik ile postmodern çoğulculuk ideolojisinin getirdiği ek haklarıın önüne geçen egemen üretim koşullarının eleştirel tanımı, bugünün yaratıcı endüstrileri içinde yer alan sanatçılara bir çıkış yolu sunmayı amaçlıyor. [Tanıtım bülteninden, NÖ]

İçindekiler:

Introduction: The Avant Garde Hypothesis      

Chapter 1: Andrea Fraser and the Subjectivization of Institutional Critique      

Chapter 2: Community Subjects          

Chapter 3: In a Way We Are All Hokies: Polylogue on the Socio-Symbolic Frameworks

of Community Art

Chapter 4: A Brief Excursus on Avant Garde and Community Art      

Chapter 5: Welcome to the Cultural Goodwill Revolution: On Class Composition in the Age of Classless Struggle     

Chapter 6: The Subject Supposed to Over-Identify: BAVO and the Fundamental Fantasy of a Cultural Avant Garde  

Chapter 7: The Revolution Will (Not) Be Aestheticized       

Chapter 8: From Artistic Activism to Geocritique: A Few Questions for Brian Holmes     

Notes  

 

Marc James Léger

Zero Books, Şubat 2012