Bir Pavyon İki Etkinlik: 2016 Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’ndan Hareketle Mimarlığın Toplumsallığı Üzerine Çeşitlemeler

17/5/2016 / skopduyuru

 

 

Haliç Port projesi müellifi Teğet Mimarlık’ın, aynı zamanda Venedik Bienali’nde Türkiye’yi temsil etmek üzere İKSV tarafından düzenlenen bir açık çağrı sonucu seçilen “Darzanà: İki Tersane Bir Vasıta” başlıklı proje grubunun da liderliğini üstlenmiş olması üzerine başlayan tartışmalar, mimarlığın toplum ve etikle olan ilişkisine dair çok boyutlu ve şeffaf bir tartışmanın gerekliliğini gündeme getirdi. Bu tartışmanın ete kemiğe bürünebilmesi amacıyla birbiriyle bağlantılı olarak ve birkaç gün arayla gerçekleştirilecek halka açık bir panel/forum ve çalıştay düzenliyoruz. 23 Mayıs saat 18:30’da başlayacak panel/forum Bienal etrafında gerçekleşmeye devam eden tartışmalara odaklanarak bugüne kadar mesele üzerine görüşlerini kamuoyuyla yazılı olarak paylaşmış kişileri bir araya getirecek. 28 Mayıs’ta gerçekleşecek ve tüm günü kapsayacak çalıştay ise, tartışmanın kapsamını genişleterek “mimarlığın kent hakkıyla olan ilişkisi”, “mimarın sosyal sorumluluğu”, “mimarlıkta etik” ve “mimarlıkta katılımcılık” gibi konuları somut uygulamalar üzerinden tartışacak araştırmacı, aktivist ve mimarlık kolektiflerinden temsilcileri bir araya getirecek.

 

23 Mayıs Pazartesi & 28 Mayıs Cumartesi 2016 

Galata Derneği (Galata Kulesi Sk. No:21)

Düzenleyenler: Eray Çaylı, Gül Köksal ve Sinan Logie

 

Panel/Forum (23 Mayıs 2016 Pazartesi - 18:30-20:30)

Çalıştay (28 Mayıs 2016 Cumartesi - 10:00-16:00)

 

Not:

Etkinliklere katılmak için yer ayırtmak gerekmektedir:

https://www.eventbrite.co.uk/e/bir-pavyon-iki-etkinlik-23-mays-pazartesi-ayag-tickets-25488287153  

https://www.eventbrite.co.uk/e/bir-pavyon-iki-etkinlik-28-mays-cumartesi-ayag-tickets-25488515837