Bilinçli Makinelere Giden Yol: Yapay Zekânın Dünü, Bugünü, Yarını

24/10/2022 / skopduyuru

 

Bilgisayar teknolojilerinin hızla geliştiği şu günlerde “yapay zekâ” terimini giderek daha sık duyuyoruz; bilim, sağlık, eğitim, sanayi, eğlence, sanat ve daha nice alanda yapay zekâ uygulamaları gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Peki ama yapay zekâ (YZ) derken tam olarak ne kastediyoruz?

Otuz yıldan uzun süredir YZ araştırmacısı olarak çalışan Michael Wooldridge, bu kitapta bize YZ’nin ne olduğunu ve –belki daha da önemlisi– ne olmadığını açıklıyor. Gerek medyada çıkan sansasyonel haberlerin gerekse yakın gelecekte “bilinçli makinelerin” aramızda olacağını ima eden araştırmacıların aşırı iyimserliğinin yanıltıcı bir tablo çizdiğini vurgulayan Wooldridge, YZ araştırmacılarının gerçekte ne üstünde ve nasıl çalıştığını anlatıyor.

“Makine öğrenmesi” ve “derin öğrenme” nedir? YZ konusunda filmlerde, edebiyatta ve medyada karşılaştığımız “Terminatör” senaryolarının gerçekleşmesi mümkün mü? YZ’de işler nasıl zıvanadan çıkabilir? YZ konusunda gerçekten endişelenmemiz gereken meseleler ve endişelenmemize çok uzun bir zaman hiç gerek olmayan meseleler neler? YZ işimizi elimizden alacak mı ve çalışmanın doğasını nasıl etkileyecek? YZ teknolojilerini kullanmanın insan hakları üstünde nasıl bir etkisi olabilir? YZ sistemlerinin ahlaki fail olarak edimde bulunması mümkün mü? Ve elbette: Makineler düşünebilir ve arzulayabilir mi?

Yapay zekânın geçmişine, mevcut durumuna ve nereye gittiğine dair nesnel bir değerlendirme sunan bu kitabı, konuya ilgi duyan okurlarımıza hararetle tavsiye ediyoruz.

 

Michael Wooldridge, Bilinçli Makinelere Giden Yol: Yapay Zekânın Dünü, Bugünü, Yarını, çev. Özge Çelik (Metis, 2022).

 

İÇİNDEKİLER

Giriş

Birinci Kısım

YZ nedir?

1. Turing’in Elektronik Beyinleri

 

İkinci Kısım

Bu Noktaya Nasıl Geldik?

2. YZ’nin Altın Çağı

3. Bilgi Güçtür

4. Robotlar ve Rasyonalite

5. Çığır Açan “Derin” Atılımlar

 

Üçüncü Kısım

Nereye Doğru Gidiyoruz?

6. Günümüzde YZ

7. İşlerin Nasıl Zıvanadan Çıkabileceğine Dair Tahayyüller

8. İşler Gerçekten Nasıl Zıvanadan Çıkabilir?

9. Bilinçli Makineler?

Ekler

Ek A: Kuralları Anlayalım

Ek B: PROLOG’u Anlayalım

Ek C: Bayes Teoremi’ni Anlayalım

Ek D: Nöral Ağları Anlayalım

Sözlük

Notlar

Okuma Önerisi

 

www.metiskitap.com