Belgesel Gösterimi: Geçmişin Kapılarından Geçerken

15/2/2017 / skopduyuru

Doğrudan anlamıyla kapı, bir mimari unsur olup, insan yapımı barınakların girişini simgeler. Bununla birlikte, doğal ortamların, örneğin bir mağaranın ya da bir vadinin de kapısından söz edilebilmesi olasıdır. Kapının varlığı ve yokluğu ‘ben’ ve ‘öteki’ kavramının konumlandırılması ile bağlantılandırılabilir. Çünkü, kapının ne denli sembolik ya da güçlü bir kapı görünümünde olduğu, kapıya gelenin kimliği ve konumlandırması ile de bağlantılıdır. 

Anadolu, yüzyıllar boyu pek çok uygarlığın beşiği olmuş, ürünlerini, kalıtlarını günümüze dek bırakmış, zengin bir kültüre sahiptir. Her bir bölgesinde farklı uygarlıkların hüküm sürdüğü bu zengin kültür merkezi, tarihin farklı dönemlerinde farklı kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Sıcakkanlılığı, komşuluğu ve iletişimi çok seven yapısı ile Anadolu insanı, konuklarına karşı gösterdiği geleneksel hoşgörüsü ile daha sempatik ve sembolik kapılar inşa etmiştir. Kapılar ve onların nadide gerdanlıkları olan kapı tokmakları eski zamanlarda farklı sembolik anlamlar yüklenmiş olan ancak günümüzde neredeyse yok olma noktasında bulunan bir değerler dizgesini içinde barındırmaktadır. 

Bu çalışma, geçmişten günümüze farklı kültürlere beşiklik etmiş Anadolu’muzun farklı yörelerinde bulunan kapı kavramını görselleştirmeyi amaçlamaktadır.

TMMOB

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Belgesel Sinema Kulübü

 

 

 

GEÇMİŞİN KAPILARINDAN GEÇERKEN

Yönetmen: Nilüfer Pembecioğlu ve Adnan Kılınç

Süre: 52’

Yapım: 2016 – Türkiye

 

Tarih: 17.02.2017 - Cuma

Saat: 19.00

Yer: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Karaköy, Kemankeş Caddesi No. 31 Beyoğlu

Salon: 3. Kat

Tel: 0212-251 49 00/205

e-mail: [email protected]

http: www.mimarist.org