BAUHAUS_100+TR

6/4/2020 / skopduyuru

 

 

20. yüzyılın ilk onyıllarında Weimar-Dessau-Berlin’de etkinlikleriyle tanınan, üçayaklı modern tasarım-sanat-mimarlık eğitim kurumu Bauhaus Okulu (1919-1933), 100. Kuruluş yıldönümü olması nedeniyle 2019 yılı içinde başta Almanya olmak üzere pek çok ülkede çeşitli programlarla ele alındı, tanıtıldı, değerlendirildi... Bauhaus’un kuruluşundan beri, başta mimarlık olmak üzere, tasarımın her alanında, özellikle mobilya ve endüstriyel tasarım, sahne sanatları, heykel, moda ve tekstil, kent planlaması, grafik ve resim, görsel iletişim ve grafik, müzik, medya sanatları ve sanat felsefesi alanlarında etkin biçimde var olduğunu söylemek yanlış değil.

Bauhaus’un Türkiye’de tasarım eğitimine yansımaları; Bauhaus’un Türk tasarımı ve Türk sanatı üzerine yansımaları, etkileri ve yarattığı dönüşümler; Türk sanat düşüncesinde Bauhaus; ayrıntıda ve etkileşimde Bauhaus; Bauhaus ve eleştiri: tarih, tasarım ve izler; Türk mimarlarının poetika’sında Bauhaus: Okumalar; ve benzeri temaları kapsayan yazı ve eserleri biraraya getiren bu derleme kitap, TED Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tam zamanlı ve yarı zamanlı öğretim üye ve yardımcılarının “Bauhaus 2019” teması üzerindeki değerlendirme, görüş, düşünüm ve birikimlerini toplu olarak paylaşmayı amaçladı. Nitekim sanat-tasarım karşıtlığından, temel tasarım (Vorkurs) yorum ve değerlendirmelerine; ekolün kökenlerine yönelik aktör temelli yaratıcı, yenilikçi ve cinsiyetçi gözlemlerden, Türkiye’de yayılım ve paylaşımı sırasındaki farklılaşma ve yerelleşme özelliklerine; ekolün kendi ‘mülkü’ olan yapı ve tartışmalara bakmaktan, aktör ve izlerçevrenin Amerika ve Avusturalya’daki deneyimlerine; modern mimarlık içinde oluşturulan ‘plan yorumu’ yaklaşımından, mimarlık ve tasarım mesleğinin oluşumundaki katkılarına yayılan bir yelpazede çeşitlenen yazılar, taze bakış açılarıyla içinde bulunduğumuz bu coğrafyadan Bauhaus’a bakarlar.

BAUHAUS_100+TR derlemesi 18 yazarın 16 makale-denemesinden oluşmakta: Jale N. Erzen, Bilge İmamoğlu, Canan Ünlü, Nur Ayalp, Berin F. Gür, Onur Yüncü, Sevil Enginsoy Ekinci, A. Elif Yabacı, Mesut Dinler, Baykan Günay, Şaha Aslan, Ferhan Kızıltepe, Elif Ezgi Öztürk, A. Derin İnan, Güneş Duyul, Başak Uçar ve Ali Cengizkan’ın yazar olarak katkılarıyla, kitabın içine yayılan Esatcan Coşkun’un foto-deneme makalesi fotoğrafları ve Sonat Özcivanoğlu-Utku Coşkuner ikilisinin grafik tasarımlarıyla biraraya geldiği özgün bir ortak çalışmadır. [basın bülteninden]

 

A. Derin İnan, Ali Cengizkan (ed.), BAUHAUS_100+TR, çev. Linda Rödel Çiftçi, A. Derin İnan (Ankara: TED Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayınları, Mart 2020).