Başka Bir Sanat Mümkün mü? Sanat, Siyaset, Estetik İlişkisine Eleştirel Yaklaşımlar

13/2/2019 / skopduyuru

 

 

Sanatın topyekûn piyasaya teslim olduğunu, hiçleştiğini, tüm gücünü yitirdiğini iddia etmiyoruz. Aksine, "Başka bir dünya mümkün mü?" sorusundan yola çıkarak, "Başka bir sanat mümkün mü?" sorusunu sormanın bir zorunluluk hâlini almış olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Çünkü her şeyin sanat, herkesin sanatçı kabul edildiği günümüzde sanat alanının giderek silikleştiğini görüyoruz. Mevcut dünya ve kapitalist üretim biçimi bir bunalım içerisindedir. Bu bunalım hayatın her alanında kendini hissettirirken, sanatın tüm dallarında ciddi bir dizi krizin belirginleşmesi, bu krizlerden çıkış yollarının aranmasına yol açıyor. Nitekim elinizdeki kitabın merkeze koyduğu günümüzün sanat tartışmaları da buna işaret etmektedir. Biz de sanattan hayata, "başka bir dünya ihtimali" içerisinde tüm bu alanların tekrar tartışılmaya açılması gerektiğini düşünüyor, sanatın hâlâ bir gücünün olup olmadığının tartışılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için kendi üretim alanımızda tartıştığımız bazı soruları yaygınlaştırmak, tekrar gündeme getirmek istedik.

Bugün kapitalist üretim ilişkileri içerisindeki sanat ve sanatçı bu ilişkilerden muaf mıdır?   Üretilen her sanat eseri meta mıdır? Sanatın özerkliği neoliberalizm koşullarında mümkün müdür? Avangard sanat postmodernizm koşullarında varlığını sürdürebilir mi? Herkesin sanatçı olduğunun öne sürüldüğü bir dönemde sanat demokratikleşmiş midir? Yoksa avangard sanatın, hayatın sanat, sanatın hayat olduğu, herkesin sanatçı olabileceği toplum hayali, bugün piyasanın çağdaş sanat stratejisine mi dönüşmüştür? Sanatın bu kadar demokratikleştiği, herkesleştiği söylenen bir dönemde neden hâlâ Sanat kavramına ihtiyaç duyuyoruz? Sanatın ve yaratıcılığın kökleri nelerdir? Sadece yetenekli insanlar mı sanatçı olabilir? Bu gibi soruların önemini daima hatırlamanın ve hatırlatmanın bir zorunluluk olduğuna dair inancımız, bu çalışmayı doğurmuştur.

Yazarlar: Alâeddin Şenel, Ali Artun, Aylin Kuryel, Begüm Özden Fırat, Ceren Özpınar, Doğan Göçmen, Emre Zeytinoğlu, Ezgi Bakçay, Feyyaz Yaman, Fırat Arapoğlu, Fuat Ercan, Julian Stallabrass, M. Kemal Coşkun, Sungur Savran

Patika Kitap, Şubat 2019

 

İÇİNDEKİLER

SANAT 

Alâeddin Şenel: Yaratıcılığın ve Sanatın Biyolojik Evrimsel Kökleri Kültürel Evrimsel açılımı ve Yararlı-Güzel Dengesi 

Ali Artun: Sanatın Özerkliği Üzerine 

Feyyaz Yaman: Türkiye’de ve Dünyada Sanat Piyasası ve  Alternatifler 

Julian Stallabrass: Müzenin Markalaşması 

Fırat Arapoğlu: Avangardın ve Neo-Avangardın Kolektif Mirası 

Fuat Ercan: Sanat-Kapitalizm İlişkisi Üzerine Eleştirel Okumalar

SİYASET 

Emre Zeytinoğlu: Özne, Sanat ve Siyaset Üzerine

M. Kemal Coşkun: Marksizm ve Sanat 

Ceren Özpınar: Sanat Tarihini Yeniden Düşünmek: “Bir Metot Olarak Feminizm” 

Emre Zeytinoğlu: Kamusal Dilin Tehlikesi ve Küreselleşme Siyaseti İçerisinde Eleştiri Sorunu 

Sungur Savran: Küreselleşme, Neoliberalizm, Postmodernizm Çağında Sanat ve Sanatçı 

ESTETİK

Begüm Özden Fırat, Aylin Kuryel: Küresel Ayaklanmalar Çağında Estetik ve Direniş 

Ezgi Bakçay: Sanat,Yalan ve Mümkünler Evreni 

Doğan Göçmen: Metalaşmış Sanatın Eleştirisi ve Ontolojik Estetik Kuramın Anlamı