Bağımsız avangard dergi “Siber Gnosis” yayına başladı

15/11/2011 / skopduyuru

Siber Gnosis,  Periferi Kollektif  tarafından hazırlanan ve bağımsız sanatçı-çevirmen-yazarların gönüllü katılımıyla şekillenen, bir yatay yayıncılık deneyidir.

Siber Gnosis’in ilk sayısı, her bir nüshasına Periferi sanatçıları tarafından yapılan  “işler” ile birer koleksiyon nesnesi  olarak sunulmuştur. Sınırlı sayıda baskısı  yapılan  (150 adet)  bu dergi, Yıkım 2011’den Toplum Düşmanı’na, Sürrealist Eylem’den Albemuth Bilimkurgu’ya, Periferi Kollektifin 10 yıllık birikiminin sonucu ortaya çıkmıştır.

Siber Gnosis; ağırlıklı olarak avangard, bilimkurgu, radikal politika, gotik ve heterodoksi alanlarında yayıncılık yapacaktır.

Siber Gnosis - 1

Metinler:

Budist Anarşizm – Gary Snyder

Bitişik odalar veya eskiden Avrupa komiseri olan vampir – Carlos Martins

Maddox on William Gibson – Tom Maddox

Asger Jörn için prelüd – Rafet Arslan

Gnostizm ve Heterodoksi – Kenneth Rexroht

Bir paralel evren varsayımı olarak Sürrealizm üzerine – Ombresblanches

Görsel çalışmalarıyla: Horasan, cins, Nejat Satı, Defter Kazıyıcılar Kooperatifi, Eda Gecikmez, Onston, Ubik Project

Şiirleriyle: Ela Dinçer, A. Emre Cengiz, Alper T. İnce

Bilimkurgu öyküleriyle: Yaprak Gözeker, ED, Seran Demiral

Çevirileriyle: Sufi, Gökhan Turan, Seran Demiral, Etilen-flagg, A. Emre Cengiz

PERİFERİ

  1. Kasım 2011