Ayaklanmalar

28/11/2016 / skopduyuru

                                                               Wolf Vostell, Dutschke, 1968

 

Paris'in fotoğraf, sinema ve video sanatları merkezi Jeu de Paume'daki “Ayaklanmalar” (Soulèvements) başlıklı sergi, 18. yüzyıldan bu yana farklı mecralarda çalışan sanatçıların başkaldırı, direniş ve isyan temsillerine odaklanıyor; dünyayı ayağa kaldıran ya da dünyaya karşı ayaklanan insanları konu alıyor. Küratörü, sanat tarihçisi ve felsefeci Georges Didi-Huberman, sergiyi beş tematik bölüme ayırmış: Etkenler, Jestler, Sözcükler, Çatışmalar ve Arzular. Her bölüm ayaklanmanın ayrı bir haline ayrılmış: karşı koyan bedenler, inşa edilen barikatlar, isyan eden sözcükler, diri tutulan umutlar gibi. Sergide Goya'dan Eyzenşteyn’e, Baudelaire'den Guy Debord'a ve Sigmar Polke'ye, 100 kadar sanatçının resimleri, gravürleri, video enstalasyonları, fotoğrafları, filmleri, afişleri ve el yazmaları var. Aralarında kitlesel hareketlerin soyut gücünü yansıtan Henri Michaux'nun İsimsiz'i gibi eserler olsa da, çoğu, tarihî olayları ya da hareketleri anlatan, gerçek ayaklanmaları temsil eden işler. Örneğin, Tahrir Meydanı protestocularını, Plaza de Mayo annelerini, Kara Panterler’i, Makedonya sınırındaki mültecileri, toprak reformu için ayaklanan Perulu çiftçileri anlatıyorlar. 1871 Paris Komünü ile 1968 isyanı sergide ayrıcalıklı bir yere sahip.

“Ayaklanmalar” sergisi 15 Ocak 2017'ye kadar açık kalacak. http://www.jeudepaume.org