ATOPOS PROJECT

20/2/2018 / skopduyuru

Yusuf Murat Şen

 

Gündelik yaşamın akışı içinde modern metropolün kaotik işleyişi; dış gerçekliği yutup yerine kendi kurgusal gerçekliğini ikame edecek bir çılgınlık seviyesine yükselmiştir. Her yeri kaplayan inşaat-yıkım-yapım zinciri, sürekli artan ve hep yetersiz kalan kamusal ulaşım ağları, büyüyen otoyol zincirleri ve sürekli artan trafik, göğü delen kuleler ve gökdelenler, uzamı işgal eden alışveriş merkezleriyle artan kimliksizlik, kırsal alanların şehirlerce yutuluşu, terk edilmiş ve yıkımı bekleyen mekanlar, küresel düzeyde artan polis devleti uygulamaları ve buna rağmen toplumların hızla kriminalleşmesi, nedensiz şiddetin gündelikleşmesi gibi olgular bu çılgınlığın en belirgin sembolleri haline gelmiştir.

Artık zincir markaların, kalite standartları ve kurumsal kimliği üzerinden tektipleşmiş yerlerin kuşatması altındayız. Artık her yer birbirine benziyor. Yok-yer’ler çoktan küresel her-yere dönüştü. Peki bu donuk, heyecansız, tektip gelişme eğrisinin o mekanları kullanan insanlarda bıraktığı etki nedir? Yakın geleceğe dair kehanet vizyonlarına sahip İngiliz yazar JG Ballard, “gelecekte gezegenin varoşlaşması devam edecek ve bunu insan ruhunun varoşlaşması takip edecektir” demişti.

Şimdi Ballard’ın uyardığı noktadayız ve bu “çılgın realiteden çıkış nerede” sorusuyla karşı karşıyayız. Atopos sergisi; modern metropolün içinde biriken varoş alanlarda üreyen tekinsiz uzamların, işlevsiz ve değersiz mekanların ve yok-yer’lerin izleğinde başka bir şehir, başka bir yaşamın olasılıklarını da içine alan bir düşünsel ve imgesel bir soruşturmanın kapısını çalmak için yola çıkıyor. Sanal Babil’in otobanlarından Marc Auge’nin Yok-Yer’lerine, Ballard’ın “içuzay”ından yeni şehirciliğin tekinsiz bölgelerine, Stockholm Sürrealist Grubun “atopos” kavramından kentin kaosla ilişkisine değin... [basın bülteninden]

 

ATOPOS PROJECT

22 ŞUBAT - 24 MART 2018

KÜRATÖR: RAFET ARSLAN

SANATÇILAR: ALPER T. İNCE | CAN-D & CHEW-Z | DENİZ M. ÖRNEK | EZGİ YAKIN | İRFAN ÖNÜRMEN | İSMET DOĞAN | MEHMET ÇEPER | NALAN YIRTMAÇ | NEJAT SATI | NEVZAT SAYIN | SERCAN APAYDIN | YİĞİT KOÇ | YUSUF MURAT ŞEN | ZEYNEP BELER

[email protected]

0212 258 14 14

Gazeteci Erol Dernek sok. No. 11/3 Hanif Han Beyoğlu