Anestezik Farkındalık

14/7/2023 / skopduyuru

Bir tıp terimi olan ‘Anestezik Bilinçlilik’ veya ‘Farkındalık’; hastanın ameliyat sırasında tam olarak hissizleşememesi durumuna verilen isimdir.

Hastanın vücudu geçici olarak felç edilmesine rağmen bilinci yerindedir ve ameliyat sürecinin her düzeyde farkındadır ve ilerleyen aşamalarda hasta vücudundaki acıyı tümüyle hissetmeye başlar. Ancak bu duruma herhangi bir tepki veremez, duyduğu acıyı bildiremez. Böylesi bir durumu yaşamak zorunda kalan hastalarda, ameliyat sonrasında ciddi travmalar yaşandığı ve hatta intihar ettikleri gözlenmiştir.

Bugün küresel düzeyde toplumsallıkların içinde bulunduğu durumu ‘Anestezik Farkındalık’ olarak tanımlamak mümkündür. Küresel politikalar, kapitalist ekonominin içinde bulunduğu yapısal kriz, bölgesel savaşları tetikleyebilecek dış politikadaki gerginlik artırıcı söylemler ve uygulamalar, medya aracılığıyla yapılan manipülatif haberlerle zihinlerin sürekli bir uyuşma hali içerisinde bulundurulması, gerçekliklere yönelik kinik tavır, küreselleşen dünyayı uç sınırlarda bir faşizmle yeniden yapılandırmaktadır.

Bu proje, güncel toplumsallık bağlamında, içinde bulunulan bu uyuşturulma haline yönelik harekete geçirecek refleksleri sanat aracılığıyla ortaya koymaya çalışıyor. Tıptaki karşılığında uyuşma halinin paralize edici etkisine yönelik farkındalık, kişiyi o felç edici konumda tutabilir. Ancak toplumsal politik var oluşumuzdaki paralize edilmişliğe yönelik farkındalık, küçük ve önemsiz hatta dikkat çekmeyecek gibi görünen reflekslerle hayatlarımızı kurtarabilir. Proje, sanatsal yaratım aracılığıyla toplumsal bedenlerin ve zihinlerin içinde bulunduğu uyuşma ve paralize olma haline yönelik bir pratiği ortaya koymayı, farkındalığı biçimlere dönüştürmeyi önerirken, bunun yaşamsal karşılıklarının neler olabileceğine dair izleyiciyi de demokratik, çoğulcu ve yaratıcı tavırların neler olabileceği noktasında düşünmeye ve iş birliğine davet ediyor.

Sanatçılar: Aşkın Ercan, Uğur Orhan, Nadan, Berfin Yıldırım, Rahman Işık Sarıalioğlu, Gül Aydın

Basın bülteni: Anestezik Farkındalık.pdf 

3-31 Temmuz 2023

A4 Atölye

Kooperatifler Mahallesi Cahit Sıtkı Tarancı Sokak Fecr Apt. No. 2

Yenişehir, Diyarbakır