Amed Kentsel Araştırma Atölyeleri 2

2/4/2019 / skopduyuru

 

TMMOB Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi ve Başka Bir Atölye birlikteliğinde Diyarbakır'da bir dizi kentsel araştırma atölyeleri düzenleniyor. Atölyelerin ilki, 23-24 Mart 2019 tarihinde Diyarbakır'da "Hareket Halinde Yürürçizer Atölyesi" başlığıyla gerçekleştirildi.

Mimari belgeleme, koruma, müzeleştirme ve yeniden inşa süreçlerinin Diyarbakır özelinde tartışmaya açılmasını hedefleyen çalışma atölyelerinin ikincisi 6-7 Nisan 2019'da, Diyarbakır Evi’nde gerçekleştiriliyor. Etkinlik ve tartışmalar sonunda yarım günlük bir forumla birlikte, 1-10 Temmuz 2019 tarihinde düzenlenecek Amed Kent Atölyesi Yaz Okulu programı üzerine tartışmak amaçlanıyor.

Etkinliklere katılım herkese açıktır. Ancak mekânların kullanım kapasiteleri sınırlı olduğundan, program öncesi panel ve foruma katılımın teyit edilmesi gerekiyor.

 

PROGRAM:

6 Nisan 2019 - Diyarbakır Evi

Pınar Aykaç | Kültürel mirasın yorumlanmasını, insanları tarihi yerlerle, nesnelerle, kişilerle ve olaylarla ilişkilendirmesi üzerinden tartışmaya açacak.

Eray Çaylı | Afet olgusunun farklı algılanış biçimleri, bunların türlü estetik mecralar üzerinden temsili ve söz konusu temsillerden temellenen mekansal müdahaleler arasındaki ilişkiler üzerine önermelerde bulunacak.

Gül Köksal | “Ortak değerleri koruma ve yeni değer üretimi” başlığı altında mimariye değer atfetme, “miras” üretimi, eleştirel miras yaklaşımı, yeniden inşa üzerine bir tartışma açacak. 

Emre Özyetiş | Yıkım ve inşayı belgeleme, arşivleme ve temsil etme üzerinden,  haritalandırma ve tasarım yöntemleri arasındaki ilişkiyi sorgulayacak.

Zelal Taştan | Saha çalışmalarının "yapı" belgeleme ve tespiti ile sınırlandırmayarak, Sur İçi sakinlerinin geçmiş ve günümüz yaşantıları arasındaki farka da odaklanarak gerçekleşen araştırmaya dair paylaşımda bulunacak.

 

7 Nisan 2019 - Diyarbakır Evi

Ali Kemal Çınar |  Filmlerinde kullandığı dış ve iç mekânların Diyarbakır ile olan ilişkisi ve son on senelik süreçte Diyarbakır’daki yapılı çevreye dair müdahalelerin izlerinin aranabileceği sinema üretimi üzerine konuşacak.

Mehmet Atlı  | Kente dair belge, hikâye, anlatı biriktirirken sesin ve müziğin kent araştırmalarına ne tür katkılar sunabileceğini tartışacak.

Detaylı bilgi ve atölye takvimi için bkz. amedkentatolyesi.org/atolye-programi

Atölye duyuruları ve güncellemeler için amedkentatolyesi.org adresindeki haber bültenine üye olabilirsiniz.