ALİ ARTUN "Bir Koleksiyon, Bir Tarih Tezi" . Konuşma: 17 Aralık, Pera Müzesi

11/12/2011 / skopduyuru

1990 yılında kurulmaya başlayan ve ilk kez 1994’te Ankara’da sergilenen Merkez Bankası’nın “1950-2000” koleksiyonu, bir sanat tarihi tezine dayanır. Bu tez, Türk sanatında II. Dünya Savaşı ertesine tarihlenen modernist bir kırılma yaşandığını varsayar. Koleksiyon, izleyicilerini bu yerel modernizmi okumaya ve düşünmeye davet eden bir derleme oluşturmaktadır. Bu tarih tezi ve koleksiyon, aynı zamanda Türk sanat tarihine ait genel-geçer anlatılara bir alternatif sunar. Öte yandan, “1950-2000” tasarısı, bir kurumsal koleksiyonun nasıl değerlendirilebileceği konusunda geliştirdiği farklı modeliyle, müzeolojik yönden de bir tartışma açmayı amaçlar.

 

17 Aralık 2011, Cumartesi, 14:30
Pera Müzesi Toplantı Salonu
Meşrutiyet C. 65 Tepebaşı 

 

Mehmet Güleryüz: Çadır Tiyatrosu