Akademiye Özgürlük

10/2/2014 / skopduyuru

 

 

 

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanı Yusuf Devran’ın talebiyle Rektörlük, KESK'in 4-5 Haziran 2013 tarihlerinde yurt çapında düzenlediği iş bırakma eylemine katılan Eğitim-Sen üyesi on bir araştırma görevlisi hakkında başlatılan disiplin soruşturması neticesinde, sekiz araştırma görevlisine Ethem Sarısülük’ü başından vurarak öldüren bir katille aynı cezayı, 24 ay kademe durdurma cezasını vererek onlardan olmayanlara duydukları kin ve nefreti apaçık ortaya koymuştur.

Akademik ve idari bütün üniversite emekçilerine ve öğrencilere dönük baskı ve yıldırma politikaları ile dekan Yusuf Devran ve rektör Zafer Gül Anayasa’yı, insan hakları sözleşmelerini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile idari yargı kararlarını, kamu emekçilerinin sendikal ve demokratik haklarını tanımadıklarını bir kez daha ilan etmişlerdir.

“Marmara Satır Üniversitesi” olarak anılacak kadar öğrencilerin can güvenliğinin olmadığı; Kampüskart uygulamasıyla on binlerce öğrencinin ve binlerce akademik ve idari personelin bilgilerinin bankaya satıldığı Marmara Üniversitesi’nde, soruşturmalar, cezalar, altı aylık sözleşmeler ile araştırma görevlileri, öğretim üyeleri, idari personel ve öğrenciler üzerine saldıkları korkuyu pekiştirmek isteyenlere karşı  dik ve onurlu bir duruşla ifade ve örgütlenme özgürlüğünü savunan herkesi 17 Şubat 2014 günü Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi önünde yapacağımız basın açıklamasına destek vermeye çağırıyoruz.

Saygılarımızla,

Eğitim-Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi

 

17 Şubat 2014 Pazartesi saat 12:30

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Nişantaşı Kampüsü Önü